Емил Радев: ЕС трябва спешно да запълни пробойните в законодателството относно борбата с изпирането на пари

За бързи и ефективни законодателни решения, които да засилят борбата с изпирането на пари и финансирането на тероризма в ЕС, настоя българският евродепутат от ЕНП/ГЕРБ Емил Радев. Повод за позицията му бе специалният доклад на Европейската сметна палата, според който усилията на ЕС за борба с изпирането на пари в банковия сектор са твърде разпокъсани и недостатъчни. Документът беше представен пред евродепутатите на съвместно заседание на Комисията по бюджетен контрол, Комисията по икономически и парични въпроси и Комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи в Европейския парламент.

„Отчитайки пробойните в европейското законодателство относно борбата с изпирането на пари и финансирането на тероризма, докладът е ясен знак, че решаването на тези сериозни проблеми не търпи отлагане”, коментира Емил Радев. В отговор на неравномерното прилагане на правото в тази сфера на национално равнище той акцентира върху необходимостта да се търси общоевропейски подход. „Колкото по-големи са съответните различия между отделните държави-членки, толкова по-уязвим към рискове е единният пазар”, мотивира се българският евродепутат, който е и зам.-председател на Комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи в Европейския парламент.

По думите му регламентите изглеждат все по-подходящ инструмент за преодоляване на слабостите в законодателството, тъй като директивите са предпоставка за по-бавно и неравномерно прилагане на правото на ЕС.

Емил Радев повдигна и въпроса за липсата на единен надзорен орган. Според евродепутата от ЕНП/ГЕРБ общоевропейският надзор е изключително важен при високото ниво на трансгранична интеграция във финансовия сектор на ЕС.

От Европейската комисия потвърдиха, че това е акцент и в новата стратегия за борба с изпирането на пари и финансирането на тероризма, която се очаква да бъде представена следващата седмица. Целта е надзорът да наблюдава прилагането на европейското законодателство не само във финансовия сектор, но и извън него, като поддържа тясно сътрудничество с националните надзорни и компетентни органи и институции, а също и между звената за финансово разузнаване. Предстои да бъде предложен и минимален обем от санкции, които да налага общоевропейският надзорен орган, стана ясно още в рамките на заседанието.

Евродепутатите призоваха в новия законодателен пакет да се обърне специално внимание и на криптовалутите. В отговор на критиките им за липсата на информация за тенденциите и измеренията на проблема с изпирането на пари в ЕС, от Европейската комисия увериха, че работят съвместно с Евростат по изготвянето на методология за събирането на статистически данни.

Обсъдено бе и различното темпо на транспониране на европейското законодателство. Проверките на ЕК за нарушения при транспонирането на Четвъртата директива за борба с прането на пари вече са приключили, но за Петата директива тепърва предстоят, бе отчетено на заседанието.

Евродепутатите от трите комисии изразиха готовност през септември да гласуват резолюция въз основа на тревожните изводи в доклада на Европейската сметна палата, които алармират за необходимостта от спешни законодателни решения.

 

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене