Connect with us

ГЕРБ

Aлександър Мацурев: През последните години, много работа бе свършена, но предстои още…

Published

on

🖐 През последните години, много работа бе свършена, но предстои още. Част от предвидените мерки на коалиция ГЕРБ-СДС са:
👉Цялостна реформа за намаляване на административната и регулаторна тежест, включително пълна ревизия на регулаторните режими, премахване/облекчаване на поне 50% от тях.
👉Въвеждане на мълчаливо съгласие за съгласувателните, регистрационни и разрешителни режими за бизнеси и за услугите, предоставяни на гражданите.
👉Бързи, евтини и изцяло електронни услуги за бизнеса. Съкращаване на административните срокове и ограничаване на множеството и отделни проверки от различни контролни органи.
👉Дигитализация на публичните услуги, ползвани от бизнеса и на всички основни регистри. Централизиране на ключови регистри и междурегистрова свързаност и дигитализиране на хартиените регистри.
👉Създаване на съвременни инструменти за обработка на големи масиви от данни и развитие на политиката за отворени данни
👉Обслужване на гражданите и бизнеса на денонощно онлайн гише. Въвеждане на онлайн консултации за бизнеса, с едноседмичен срок за отговор.
👉Финализиране на процеса по електронизация на търговските и граждански дела с цел максимално намаляване на сроковете по решаването им.
👉Дигитализация на бизнеса, чрез увеличение на инвестициите в процеса. Делът на предприятията внедрили цифрови технологии към 2025 г. трябва да достигне 35%, при 18% днес
👉Въвеждане на дигитална номадска виза, при най-добри условия в Европа.
👉Бърз старт и работа в България. Държавата ще поеме 60% от осигурителния доход на млади хора, които след завършване на образование са без или с минимален трудов стаж.
👉Подкрепа, чрез банкови гаранции без допълнително обезпечение до 150 000лв., за стартиращи предприятия основани от хора без или с минимален трудов стаж. Няма да е задължително да имат вече привлечени клиенти и реализирани приходи.
👉За бърз старт на инвеститорски проекти ще подкрепим целенасоченото изграждане на индустриални паркове в страната.
👉Закон за подкрепа на „Start up“, компаниите, включително регламентирането на нов тип търговско дружество, което да улесни стартиращия бизнес.
👉Синхронизиране на връзката и взаимодействието между научно-изследователските звена и бизнеса, за да се изгради екосистема на научните изследвания и иновациите
👉Увеличаване на публичните и бизнес разходи за Научноизследователска и развойна дейност (НИРД).
👉Създаване на Европейски цифрови иновационни хъбове в България
👉Създаване на национален експертен формат за дефиниране на ключови области за въвеждане на водородни технологии в индустрията, енергетиката и транспорта, както и включване на българската индустрия в проекти от общ европейски интерес (IPCEI) с водородни технологии.
👉Безболезнен преход към зелена икономика, чрез подобряване на енергийната ефективност в индустрията, по-ефективно използване на природните ресурси, децентрализиране на системата за доставка на електроенергия и изграждане на капацитет за преработка на генерираните потоци от отпадъци.
🖐 Повече може да прочетете на:

ГЕРБ

Емил Радев взе участие във форум на ЕК за дигиталното правосъдие

Published

on

Цифровизацията на правосъдието в ЕС трябва да продължи и на национално, и на общоевропейско ниво, заяви пред участниците българският евродепутат

Евродепутатът от ЕНП/ГЕРБ и зам.-председател на Комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи в Европейския парламент Емил Радев взе участие в министерски форум за дигиталното правосъдие. В събитието, организирано от Европейската комисия, се включиха и еврокомисарят по правосъдието Дидие Рейндерс, заместник-председателят на ЕК Вера Йоурова, председателят на правната комисия в ЕП Адриан Васкес Лазара, правосъдни министри на държавите-членки и представители на високо равнище на европейски структури в сферата на правосъдието.
Пред участниците Емил Радев изказа позицията, че дигитализацията в съдебните системи протича с различни темпове в отделните държави-членки на ЕС, но трябва да продължи и на национално, и на общоевропейско ниво. „Информационното табло на ЕС в областта на правосъдието също потвърждава, че все още много звена биха могли да се възползват от цифровизирането на процесите”, отбеляза българският евродепутат. Според него мерките, с които ЕС насърчава дигиталната трансформация, от една страна, трябва да подкрепят правосъдните системи на национално равнище и „цифровото” сътрудничество между различните национални съдебни органи, така че да се извлече максимална полза за гражданите и предприятията. От друга страна, е важно да се подобри трансграничното съдебно сътрудничество на общоевропейско ниво. „Това означава, че са нужни още усилия за цифровизация на обществените услуги в областта на правосъдието, за използването на сигурни и висококачествени технологии за комуникация от разстояние и предаване на информация между компетентните органи, за улесняването на взаимното свързване на националните бази данни и регистри”, изтъкна Радев. Той акцентира върху ролята на сигурността за постигането на целите и изрази увереност, че дигиталното правосъдие допринася за утвърждаването на обща европейска съдебна култура, базирана на върховенството на закона, основните права и взаимното доверие.
Евродепутатът от ЕНП/ГЕРБ подчерта, че независимостта и безпристрастността на съда са безспорни стълбове на всяко демократично общество, но за да защитават адекватно своите интереси по съдебен път, гражданите и бизнесът имат нужда и от достъпни съдебни процедури, които да им пестят усилия, време и разходи. „Достъпността е цел, за която трябва да работим наред с останалите фактори, допринасящи за доверието в правосъдната система: бързината, ефективността, легитимността, която предполага висока степен на прозрачност и отчетност в целия процес – от взимането на решение до съответните резултати”, категоричен бе Радев, който е докладчик на ЕП по регламента за трансграничното съдебно сътрудничество при събирането на доказателства по граждански и търговски дела и по новия регламент за системата e-CODEX.
Емил Радев припомни, че извънредните обстоятелства, при които ни постави COVID пандемията, затрудниха трансграничното съдебно сътрудничество и доведоха до забавяния и пречки пред достъпа до правосъдие както за физическите лица, така и за предприятията. По думите му обаче поуките от кризата са дали нов тласък на процесите по цифровизация на правосъдните системи.
Евродепутатът потвърди ангажимента на колегите си в ЕП, споделяйки приоритетите на Комисията и Съвета, да подкрепят дигиталната трансформация на правосъдието. На фона на растящите възможности за интеграция и автоматизация на съдебните процедури и практики, за използване на изкуствен интелект и блокчейн, Емил Радев коментира, че ЕС трябва да положи повече усилия за адекватното си приспособяване към технологичните предизвикателства. „Цифровизираните процедури и електронната комуникация вече са неизменна част от ефективното функциониране на съдебната система в държавите-членки”, мотивира се той.
В рамките на форума цифровият преход в правосъдието на национално ниво беше дискутиран с участието на правосъдните министри от Словения – страната, която председателства ЕС до края на годината, Германия, Естония, Италия, Испания, Литва, Латвия, Малта, Полша, Словакия, Унгария, Франция, Финландия, Холандия и Швеция. В обсъждането на общоевропейския подход и трансграничното сътрудничество се включиха и представители на високо равнище на ГД „Правосъдие“, eu-LISA, Европол, Европейската прокуратура, Евроюст, ОЛАФ, както и на Европейския надзорен орган по защита на данните, Съвета на адвокатите и адвокатските дружества на Европа, Съвета на нотариусите на ЕС, Европейската фондация на съдебните изпълнители, Хагския институт за иновации в правото.

Continue Reading

ГЕРБ

Бойко Борисов: Искаме ЦИК да осигурят прозрачност на изборите, като покажат на всички как е защитен софтуерът на машините

Published

on

Никой не знае какъв ще е кодът на машините. Софтуерът не е написан. Кой ще го пише? Какво ще се случва с флашките? Колко са на брой? Кой ще може да се логва в този софтуер отстрани? Защо не искат да преброим хартиените квитанции? Да видим дали са честни изборите? Това заяви председателят на ГЕРБ Бойко Борисов пред медии в Пловдив. По думите му, сега управляващите ще се уплашат още повече след разкритията за „Пътят на Копринката“ и ще затворят държавата, за да не може да тече агитацията на кандидат-президентите, а Румен Радев да си се разхожда хем като кандидат-президент, хем като президент – с държавната охрана и всичко останало.

„Ако така върви COVID-кризата, ще уплашат старите хора и те няма да отидат да гласуват. Още повече, че още не се знае с една карта, с две карти, на коя страница? Ако беше хубаво машинното гласуване, Европа щеше да гласува на машини. А нямаше конституционните съдилища на Германия, на Холандия да го прекратят. Защото има манипулация и манипулацията става през софтуера, през кода. Досега само мълчание, защото досега беше уязвим само ГЕРБ. Но сега, като са повече, започнаха да се притесняват. Защото не знаем софтуерът от кои партии взима“, посочи Борисов. Той припомни, че досега софтуерът взимаше гласове от ГЕРБ и ги разпръскваше към другите партии. „Това е най-лесното. И трудно се доказва, защото примерно от 100 гласа за ГЕРБ, взимат 10 и ги препращат към всички останали партии. Няма значение към коя, но губи първата и така пада надолу, а другите си ги разпределят. Това го прави софтуерът. Ние искаме да изпратим човек, всички партии да си изпратим човек, и когато е готов софтуерът и го пуснат към машините, ние да го видим. Да го видим как е защитен, не как го пишат. И този код да го сложим в една „прозрачна кутия“, 24 часа да се снима и никой да не може да го пипа. И с една програмка, ако някой случайно влезе, крадец образно казано, се логне вътре, да го хванат и да кажат „Момент, имаме пробив в системата!“. Само това искаме“, категоричен бе Бойко Борисов.

Лидерът на ГЕРБ призова след като всичко вече е електронно, да бъде ясно кой ни е защитил от тези рискове и в чии интерес? „Но сега вече понеже и ДПС ги е страх, и ДБ ги е страх, предполагам и БСП ще се уплашат, и се надявам, че може ЦИК най-накрая да вземат решение да осигурят прозрачност на изборите. Питайте компютърни специалисти и те ще Ви кажат, че уязвимото място е кодът и затова ДБ изпратиха писмото до ЦИК, защото знаят къде е уязвимо. И не е честно!“, заяви Бойко Борисов.

„Обзаложих се публично, че до Нова година цената на тока ще скочи до 500 лева. В 20 часа тази вечер токът на борсата ще струва 567 лева на МВ/ч. Румен Радев ни обвини, че сме заложили капани и бомби в енергетиката, но при “лошия Бойко” 12 години цената на тока беше 70 лева. И дори при няколко стотинки мърдане нагоре, веднага организираха протести. Сега е пълно мълчание“, изрази възмущението си председателят на ГЕРБ по повод скокът на цените в енергетиката и бездействието на правителството по въпроса. Според Борисов управляващите обвиняват за всичките си провали ГЕРБ – за потъналия кораб, за инфлацията, за COVID-кризата, но при правителствата на ГЕРБ всички кризи са били решавани своевременно.

„Според Румен Радев, който вече половин година еднолично управлява държавата, ние сме виновни за високите цени, за газта, дори за потъналия кораб. Вероятно ние сме виновни и за стотиците загинали от COVID българи. Днес 157 починали. В момента страната ни води черната статистика, на ден средно умират по 80 човека. Вече повече от месец сме на първо място по смъртност в Европа. Радев два пъти назначи за здравен министър антиваксър. Когато беше зам.-министър, Кацаров е направи здравната реформа при Костов. Сега казва, че и при ГЕРБ умираха. Да, но тогава целият свят не знаехме какво е това. Сега има ваксини, а те ги унищожават. Норвегия взе нашите ваксини, за които се молех в Европа да ни ги дадат“, припомни Бойко Борисов.

Той бе категоричен, че ако ГЕРБ управляваше и строителите протестираха, щеше да им даде знак, да си изпълнят договорите в срок – автомагистрала „Хемус“, скоростните отсечки – Видин-Ботевград, завършването на „Струма“. „Защото с тези цени на материалите, те ще фалират веднага. Те или трябва бързо да строят, или фалират. Те са златни да ги „манипулират“, за да свършат работа в полза на държавата, а ги държат да протестират“, изрази съжалението си Борисов.

Председателят на ГЕРБ пое ангажимент когато партията се върне във властта, на Община Пловдив да бъдат възстановени разходите, които тя прави за завършването на стадионите на Локомотив Пловдив и Ботев Пловдив. Бойко Борисов бе категоричен, че ще подкрепи стратегия за развитие на детско-юношеския футбол в България и развитие на местните футболисти, без значение кой ще спечели конгреса за избор на ново ръководство на Българския футболен съюз.

Continue Reading

ГЕРБ

Стефан Апостолов отново ще бъде кандидат за депутат от листата на коалиция ГЕРБ – СДС за 1 МИР – Благоевград

Published

on

Днес, водачът на листата на коалиция ГЕРБ – СДС за 1 МИР – Благоевград Росен Желязков, заедно със Стефан Апостолов и други кандидат – депутати, се регистрираха в Районна избирателна комисия – Благоевград за предстоящите парламентарни избори на 14 ноември.

На брифинг областният координатор на ПП ГЕРБ Андрей Новаков каза, че това е първата пълна листа, която е била регистрирана, което само по себе си показва какъв е нейния потенциал.

„Регистрирахме листа с водач г-н Желязков, който в последните няколко години е много ангажиран с Благоевградска област. Двадесет и втори в листата отново е Стефан Апостолов от Симитли. Това е човек, който има голям авторитет сред хората, не само в родния си край, но и в цялата област. Той винаги намира място в нашата листа и в Народното събрание“, каза още Новаков.

От своя страна водачът на листата Росен Желязков заяви, че в рамките на предстоящата кампания ще се борят да върнат надеждата на хората в това, че утрешният ден може да бъде по – добър.

„ГЕРБ не иска да упражнява власт, а да участва в едно управление, в което обединяващ фактор ще бъдат националните ценности и идеали“, допълни Желязков.

Continue Reading

ГЕРБ

Георги Динев: Днес ПП ГЕРБ Благоевград регистрира листата за народни представители! След решение на управителния съвет на ПП ГЕРБ-Петрич, аз не бях включен в нея!!!

Published

on

Скъпи приятели,
днес ПП ГЕРБ Благоевград регистрира листата за народни представители за предстоящите парламентарни избори.
След решение на управителния съвет на ПП ГЕРБ – Петрич, аз не бях включен в нея.
Ще продължа с всички сили да работя за успеха на ПП ГЕРБ и на кандидат президентската двойка – проф. Анастас Герджиков и полк. Невяна Митева. Успех, в който съм убеден.
Изборите идват и си отиват. Най-големият ми успех е, че имам очи да се срещна с всеки един от Вас и на следващия ден.
Но най-важната кауза за мен си оставате Вие – жителите на община Петрич.
Благодаря Ви!

Continue Reading

Facebook

КАЛЕНДАР

октомври 2021
ПВСЧПСН
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

ПОПУЛЯРНИ