Областните управители на Благоевград и Кюстендил Николай Шушков и инж. Александър Пандурски проведоха работна среща в Благоевград

Областните управители обсъдиха актуалната ситуация на регионалните структури, които оперират на териториите на двете области. Обсъдени бяха възможностите за развитие на регионите, като се има предвид, че имат сходни условия и ситуации, и проблеми за разрешаване. Коментирани бяха актуални социално-икономически теми.
Предвид епидемичната обстановка бяха обсъдени мерките и възможностите за увеличаване на имунизационния обхват и на темповете за ваксиниране срещу COVID-19.
Усилията и на двамата областни са насочени към изпълнение на ангажиментите по организационно-техническата подготовка на предсрочните избори за Народно събрание на 11 юли 2021 г. Провеждането на честен и прозрачен вот е приоритет в работата на администрациите, но успоредно с това, да се гарантира и ефективна административна дейност.

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене