Първо в Топ Преса! Общините Лозница и Гърмен подписаха договор за партньорство и сътрудничество.

Между общините Лозница и Гърмен бе подписан договор за партньорство и сътрудничество.
В стремежа си да установят добри отношение между местните власти, двете общини се споразумяха със средствата и възможностите на комуналната политика да допринесат за добрите си взаимоотношения.
Представителите на местните власти с това споразумение приемат и установяват сътрудничество в областите от интересите на гражданите в своите общини в сферата на културния и спортен обмен, контакти между училища, здравно и социално дело, усъвършенстване на служителите на местните власти, формирането на общи проекти с цел по-бързото включване в европейската интеграция.Сред официалните гости на подписването бяха народните представители Елхан Кълков и Ихсан Хаккъ, благодарение на които бе осъществен контактът между двете общини.

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене