„Златното“ момиче – Невяна Владинова полага основите на художествената гимнастика в Сандански!

ЗПГ „Климент Тимирязев“ днес бе любезен домакин по проект на Министерството на младежта и спорта -„Шанс за всеки“. Проектът цели да изгради трайни навици за спорт и здравословно хранене при младежи от 15 до 29 години, чрез практикуване на гимнастически спортове.
Участие в проекта ще вземат Невяна Владинова и Георги Чобанов, които ще мотивират младежите, споделяйки опита си и разказвайки за шанса да изберат спорта.
Сред 45 -те младежи от градовете Враца и Бяла Слатина ще бъдат и 15 младежи от Сандански, с които ще се проведат изнесени обучения върху разработени наръчник и методология.

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене