„Топъл обяд“ подпомага 500 жители на община Гоце Делчев

500 жители на общината получават обяд пет дни в седмицата по проект BG05FMOPO01-5.001- 0208-C01, „3-1 – Топъл обяд в условия на пандемията от COVID-19 в община Гоце Делчев”.

Проектът обхваща най-уязвимите социални групи с цел намаляване броя на живеещите в бедност лица чрез преодоляване на основно материално лишение.

Приготвената храна е съобразена с нормите за здравословното и балансирано хранене. Предоставя се пакетирана в индивидуални опаковки. Обядът на трудно подвижните, лежащо болните или карантинирани лица в гр. Гоце Делчев и селата от общината е предвидено да се доставя в домовете им. Потребителите в селата, които не са възпрепятствани, получават храната си в предварително определен час в обособен пункт при спазване на противоепидемичните изисквания.

Община Гоце Делчев е създала необходимата организация, така че ако има приготвен, но неполучен обяд, той да бъде преразпределен на предварително определени нуждаещи се хора. По проекта се изпълняват и съпътстващи мерки, отговарящи на нуждите на целевите групи и изискванията на финансиращата програма.

До края на септември 2021 г. са осигурени необходимите парични средства за проекта от Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане, финансирана от Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица в България за периода 2014- 2020 година

187851077 3988504364575230 4669892230721343846 n

 

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене