Община Разлог участва в онлайн среща по проект IoTXchange „Интернет на нещата като инструмент на политиката за промяна в града“.

Община Разлог като партньор по проект IoTXchange „Интернет на нещата като инструмент на политиката за промяна в града“ участва в провелата се трета транснационална среща. Община Ånge (Швеция) бе домакин на двудневното събитие, което се проведе изцяло онлайн. По време на срещата е представен напредъка по реализиране на проекта – създаването на планове за цифровизация, базирани на решения на Internet of Things (Интернет на нещата) за повишаване на качеството на живот в малки и средни градове.

IoTXchange партньорството е изградено около общ интерес да постави Интернет на нещата като политически инструмент за устойчиво развитие на малки и средни градове, способен да повиши конкурентоспособността на местната икономика, насърчаване на качеството на живот, устойчивата среда и предоставянето на свързани услуги за граждани и посетители.

IoTXchange е мрежа за планиране на действията на URBACT с фокус върху решаващата роля, която Информационните технологии и по-специално Интернет на нещата неизбежно ще играят в градското развитие през следващите години и това я прави изключително актуална в рамките на Градските стратегии в Европа.

Община Разлог проведе и трета работна среща със своята група за действие на местно ниво (URBACT Local Group), на която бе споделен транснационален опит и добра практика. Споделен е опитът на ServaNet, относно 7 общини в Швеция, намиращи се в един и същи регион,  които споделят разходите за разработване на технологична инфраструктура. 7-те общини са собственици на ServaNet, регионален доставчик на широколентови услуги. ServaNet, подобно на повечето други градски мрежи, е изграден предимно с оптични влакна и е така наречената отворена мрежа, като осигурява възможност за достъп на жителите на 7-те общини до най-бързия интернет, телевизия и интелигентни услуги.

IoTXchange мрежата се състои от 8 партньори, от които 7 малки градове, като Fundão в Португалия е водещ партньор, обединявайки се с други шест малки града (Ånge в Швеция, Dodoni в Гърция, местна община Jelgava в Латвия, Kežmarok в Словакия, Nevers Agglomération във Франция и Разлог в България) и един университет (Университет Або Академи във Вааса, Финландия). Създадената мрежа от партньори е резултат от внимателен подбор от първоначална група от 35 партньори, които проявиха интереса си към идеята, популяризирана от Fundão, като водещ кандидат.

 

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене