Кметът на Банско издаде заповед, свързана с пашуването на животни

Кметът на община Банско Иван Кадев издаде заповед, с която целогодишно се забранява пашуването на селскостопански стада и животни в площи с есенни култури, с люцерна и в площи с трайни насаждения.

Забранява се пашуването и в площи, засети с пролетни култури в периода от засяването им до 30.11.2021 г.

Ограничава се пашуването в ливадите в полските райони на населените места на община Банско: за землищата на с. Обидим, с. Филипово, с. Осеново и с. Места от 12.04.2021год. до 01.10.2021г. ;на с. Кремен –18.04.2021г. до 01.10.2021г.; на гр. Добринище – от 15.04.2021 г. до 01.10.2021год. и на гр. Банско и землището на с. Гостун – от 01.05.2021 год. до 01.10.2021г.

Със същата заповед се забранява животните на земеделски стопани, живущи извън населените места на община Банско, да пашуват в землището на общината.

Ограничава се броя на пастирските кучета до две на стадо, като те трябва да имат 30-сантиметрови дървени спъвачки, поставени на нивото на лакетната им става.

Не е разрешено свободно пускане на животните в полските райони и урбанизираните територии, пастирите не могат да бъдат под 18 години. Заповедта на общинския кмет има за цел подобряване на реда в полските райони и опазване на селскостопанската продукция.

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене