ТРЕСКАВА ПОДГОТОВКА ЗА ИЗБОРНИЯ ДЕН!

Училищата в Благоевград обособиха секциите, но директори не знаят имат ли отговорности и ангажименти, след като за разлика от детските градини нямат заповед

В 8 от 13-те детски градини и в почти всички училища в Благоевград, с изключение на 3 гимназии, тече трескава подготовка за вота в неделя. Първите в страната ни избори по време на пандемия следва да се проведат при спазване на утвърден здравен протокол, който е изпратен на директорите. В указанията от 12 страници подробно са описани мерките и действията по отношение на сградите, в които се намират секции, членове на комисии, застъпници, избиратели при преброяване на бюлетините…

Така например в протокола на МЗ е упоменато, че трябва да бъдат осигурени дезинфектанти с вирусоцидно действие и да се извършва периодична дезинфекция на конфликтни точки в избирателната секция, да се осигури контрол на входове за пропускане и насочване на ограничен брой избиратели. По стаите трябва да има кошове, по възможност с педал и капак, и помещенията да се проветряват за по 5-10 минути на всеки час. В указанията обаче не е посочено кой ще извършва въпросните периодични дезинфекции, кой ще осигури препаратите или пък при нужда ще измерва температурата на хората, при положение че в самите комисии няма определен здравен специалист, а медицинските лица на образователните институции не са ангажирани.

Неяснотите се породиха и от факта, че до детските градини е изпратена заповед от общината, но училищата не са получили разпореждане да участват в изборния процес

Директорката на ДГ 8 „Вечерница” Катя Низамова коментира, че при предишни избори са имали само ангажимент да отключат и заключат сградата, или просто да я предоставят за ползване. Сега обаче е постъпила заповед от общината детските градини да осигурят персонал за изборите.

„Определили сме трима помощник-възпитатели, които в неделя ще бъдат тук, ще помагат на комисиите и ще се включат в дезинфекцията”, каза К. Низамова и допълни, че макар и неофициално, са получили уверения от общината, че хората от персонала ще получат финансови компенсации за извънредния си труд в почивния изборен ден. Също така от местната изпълнителна власт са разпратили по детските заведения торби с лични предпазни средства и дезинфектанти.

Неяснотите се породиха и от факта, че до детските градини е изпратена заповед от общината, но училищата не са получили разпореждане да участват в изборния процес

„По принцип ние нямаме отношение към самите избори, само предоставяме сградата. Сега на добра воля смятаме да запалим парното, още повече че се очакват ниски температури. Ще напълним и диспенсърите с дезинфектант”, сподели директорът на НХГ М. Митов, където има две секции.

В ІV ОУ с шест секции също мислят да изпратят един човек от помощния персонал и да подсигурят дезинфектант по стаите.

„Готови сме, подредихме масите и столовете в стаите, където са 6-те секции, осигурили сме и едно допълнително помещение, а също и топла вода, сапун по санитарните възли. Определили сме и изолатор. За такъв, ако се наложи, ще се ползва здравният кабинет”, коментира зам. директорът на ІХ ОУ Богдана Костадинова и допълни, че в сряда от общината са доставили 6 торби с лични предпазни средства и дезинфектанти.

По отношение на ангажираността на хора от персонала Б. Костадинова разясни, че самата тя ще бъде на разположение. В събота малко след 16 часа ще бъде в училището, когато ще дойдат и служители от общината за разпределяне на материалите по секции. В неделя също ще е на линия, за да оказва съдействие при нужда. В понеделник в ІХ ОУ ще посрещнат и малките си ученици от подговителната група. Те се обучават и възпитават в отделно крило в сградата, със самостоятелен вход. В този смисъл изборите няма да повлияят на възобновяването на присъствените занятия.

Цялостна организация е създадена и в VІІІ СУ, където има най-много секции, общо 13. Там в неделя на работа ще са 8 души от помощния персонал плюс домакина при нужда. Те ще насочват гласоподавателите към секциите, ще оказват съдействие, ако е необходимо, и ще участват в периодичната дезинфекция.

„В крайна сметка, независимо дали става въпрос за родители на наши ученици, или не, ние сме длъжни да осигурим необходимите условия”, заключиха от ръководството на училището с най-много секции.

Своеобразна оперативка с помощния персонал преди дни проведе и директорът на V СУ Мария Тричкова. Там са ситуирани 6 секции. Служители на училището, разпределени на две смени, ще дежурят в неделя, като параджията също е инструктиран кога да заработи отоплителната система.

„Не само за настоящите избори, а по принцип и за предишни имаме дежурни служители, което е в наш интерес. Те следят и за това да не се чупи, уврежда училищното имущество”, каза ръководителят на V СУ и допълни, че за извънредния труд ще заплатят на персонала от училищния бюджет.

За изясняване на въпроса имат ли образователните институции преки задължения и ангажименти около изборите се свързахме с пресцентъра на общината със следните питания: Кой и как ще осъществява дезинфекцията и регламентирания здравен протокол в изборните секции в училищата, след като /за разлика от детските градини/ няма издадена заповед за включването и участието на хора от персонала? Община Благоевград ще предостави ли препарати, дезинфектанти на училища, каквито вече са разпределени по ДГ със секции? Кой ще измерва температурата на членовете на комисии и избирателите?

Пиарът на кмета Злата Ризова обясни, че цялостната организация на изборния процес е поета от община Благоевград. „Дезинфекцията навсякъде, където има секции, ще се осъществява от служители на общината и ще се провежда през два часа. Дезинфектантите и консумативите също са осигурени от община Благоевград и вече би трябвало да са получени както по училищата, така и в останалите институции, места, където ще се гласува”, подчерта Зл. Ризова и уточни, че температурата ще се измерва не на всички хора в дадена секция, а при нужда само на членове на комисии, наблюдатели, застъпниции… като това ще осъществява длъжностно лице от общината.

СТАНИСЛАВА ДАЛЕВА

struma.bg

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене