Росица Димитрова: Първи във ВиК сектора се възползвахме от 60/40 и получихме близо 400 000 лв. помощ

Дружеството е стабилно благодарение на мениджърския екип от млади и ентусиазирани професионалисти със средна възраст 40 г., казва управителката на “Водоснабдяване и канализация” ЕООД – Благоевград

Без европейско финансиране трудно ще се изгради нова и модерна водна инфраструктура

– Г-жо Димитрова, да започнем с въпроса как се справяте в пандемичната ситуация вече една година?

– Изминалата година беше трудна за всички. Година на социална изолация, на преподреждане на ценности, на естествено ново отношение към природните ресурси. И въпреки COVID кризата “Водоснабдяване и канализация” ЕООД – Благоевград, е едно от най-успешните дружества в страната благодарение на много труд от екипа ни от над 500 служители.

Няма ситуация, в която професионално, адекватно и навременно да не сме реагирали. Имаме стабилни финансови показатели. Въпреки кризата запазихме работните места и не намалихме възнагражденията. Запазихме екипа и специалистите, с които наваксахме планираното за 2020-а.

Първи от сектора се възползвахме от мярката 60/40 и получихме близо 400 хил. лв. помощ от държавата. Никой не вярваше, че тази мярка може да проработи за държавни предприятия.
Благодаря на двата синдиката – КНСБ и “Подкрепа”, че успяха при преговорите съвместно със съюза на ВиК операторите в МС да включат сектора в мярката.

Нашето дружество бе “ударено” от пандемията заради ограничаването на работата на туристическия сектор, с което
приходите
ни намаляха
с над 20%
– намаля потреблението от големи клиенти като хотели, заведения и други стопански обекти.

Като цяло тази криза се отразява неблагоприятно не само във ВиК сектора, но и на целия бизнес, на всички хора – всеки аспект от живота ни е засегнат. Нейният мащаб и стихия са непознати досега и наложиха тотална промяна в ежедневието ни, навиците, стила ни на работа и общуване.

Направихме реорганизация на работата, преустановихме физическото отчитане на водомерите от наши служители, въведохме сменен режим на присъствена и работа от вкъщи на колегите. Най-важното в тази пандемична обстановка беше да съхраним здравето и живота, дори и с цената на ограничения.

По време на извънредното положение спря изпълнението на инвестиционната програма, работихме само в аварийни ситуации. След него обаче бързо възобновихме работата и изпълнихме предвидените обекти в срок.

– Животът се връща в нормалния си ритъм. Кои са сериозните предизвикателства, пред които сте изправени?

– Най-важната ни задача винаги е била да доставяме качествена услуга на потребителите ни, защото на първо място сме клиентски ориентирани.

В 11-те общини на областта експлоатираме и поддържаме общо 1800 км вътрешна и външна водопроводна мрежа и над 450 км канализационна. За последните 5 г. сме подменили над 90 км от мрежата, която навсякъде е на над 50 г. – остаряла и амортизирана. На ден понякога имаме по 10-15 аварии.

Остарялата мрежа, която влияе пряко върху качеството на живот на хората и създава неудобство, е голямото предизвикателство. Благодаря на клиентите ни за търпението и разбирането, което проявяват, когато се извършват аварийните ремонти.

Само със собствени средства подобряваме състоянието на ВиК инфраструктурата и съпътстващите я съоръжения, а това е крайно недостатъчно.
Над 70% от
мрежата
се нуждаят
от подмяна
или рехабилитация.
Един от основните проблеми в сектора са остарялата и изключително амортизирана подземна инфраструктура и нуждата от големи инвестиции.

Не говоря само за Благоевградска област, почти навсякъде е така. Често това води до аварии, създава неудобство на потребителите, но ние правим всичко по силите си, стараем се да реагираме възможно най-бързо и ефективно.

– За да се поддържа ВиК инфраструктурата, е необходим много сериозен финансов ресурс.

– На базата на изготвените мастър планове за областта през 2012 г. за реконструкция на ВиК мрежа, съоръжения, довеждащи водопроводи, ПСПВ, ПОСВ в Благоевградска област са нужни над 900 млн. лева. Около 700 млн. са необходими за 11-те общини, които са включени в обособената територия на нашето дружество.

Разбирате, че по никакъв начин не може през цената на ВиК услугата, със собствени средства, да бъдат събрани и инвестирани тези суми. И чрез държавния бюджет също ще бъде трудно да бъде получен този финансов ресурс.

– И тук стигаме до болната тема – консолидацията в сектора в единна Асоциация за ВиК с участието на всички общини в областта, която не се случи.

– Поради невъзможността да бъдем консолидирани в настоящия програмен период (2017-2021) не можахме да се възползваме от средствата по ОП “Околна среда”, което
лиши 300 000
жители на
областта от
огромен
финансов ресурс,
с който можехме да изградим модерни пречиствателни станции, водна инфраструктура и да подобрим качеството на услугите като цяло.

Надявам се, че разумът ще надделее, ще се игнорира личният интерес, защото водата няма цвят.

Малките общински предприятия няма как да направят сериозни инвестиции, които да доведат до подобряване на качеството на услугата. Това може да стане само с окрупняване на оператора. Ние имаме техниката, имаме над 40 инженери – сериозен експертен капацитет, който малко дружество няма как да има.

Инвестираме в човешкия ресурс – специалистите ни повишават квалификацията си, което е сериозен капитал.

Непрекъснато следим новите тенденции и възможности в сектора. Закупихме машина за челно заваряване на тръби с диаметър до 500 мм, която се управлява с компютър и специален пулт.

Разполагаме с още 11 с по-малък диаметър, което значително подобрява техниката за строителство и реконструкция на мрежата. Намаляваме и контролираме загубите на вода, които са сериозен проблем заради остарялата мрежа, както вече казах. Инвестирахме в уреди за редуциране на преливните водни количества, регулиране на налягането.

Така се опитваме да удължим живота на мрежата и ограничаваме авариите. Лаборатория обследва водопроводи, открива скрити течове и прави проверка на мрежата. Експлоатираме 3 големи и две малки пречиствателни станции за отпадъчни води – в Благоевград, Разлог, Банско, Юруково, Краище, и 4 пречиствателни станции за питейни води – в Благоевград, Гоце Делчев, Сатовча и Кочан.

Належащо е изграждането на още пречиствателни станции за питейни води в по-големите населени места, за да има и механично пречистване, а не само обеззаразяване.

– Държавно дружество сте, но имате ли възможност да работите и по проекти?

– Там, където имаме възможност, кандидатстваме и печелим проекти. Само за последните години сме спечелили и реализирали 5 проекта. Два от тях са за обучение и квалификация на служителите, други два са за ремонтни работи и подобряване на условията на труд и работната среда.

Инвестицията в човешкия ресурс е сред най-ценният капитал, който един ръководител може да направи, защото това води до дълготрайни позитиви.

Имаме и голям проект за въвеждане на енергийно-ефективни мерки в обекти на ВиК за близо 1 млн. лв. По него сме готови с
проект за
изграждане на
фотоволтаичен
парк,
за да захранваме ПСОВ, с което годишно ще се спестят около 100 хил. лв., които пък ще инвестираме допълнително.

За съжаление, засега имаме административни спънки от страна на общинската администрация в Благоевград и все още не можем да го завършим.

– Да попитам и за единствения Музей на водата у нас, който направихте преди 3 г.

– За него трябва отделно да си поговорим, защото той е моята слабост. Човек трябва да го посети и разгледа, за да види експонатите, да се потопи в атмосферата на работа в сектора преди години. Най-голямо удоволствие ми доставя да присъствам на туровете с деца.

Тогава се вълнувам и като специалист, и като гражданин, и като майка.

Този музей и периодичните кампании за деца и ученици са възможност да възпитаваме отношение към безценния природен ресурс – водата, да мотивираме младите хора да превъплъщават своите идеи за опазване на природата и водата в рисунки, в стихове и съчинения. Да превръщаме работата си в мисия – с отношение към всяка капка вода, защото водата е живот.

– За 7 г. начело на дружеството вече няма тайни за вас в сектора.

– За мен е голямо признание, че започнах трети мандат като управител на дружеството. От 10 г. съм в системата, минала съм през всички нива.

Когато поех управлението, дружеството не бе финансово стабилно. Благодарение на строгата финансова политика, която въведохме, постигнахме добри резултати. Гордея се, че успяваме да намерим баланса, като се стараем да осигурим и добра среда, и адекватно заплащане на нашите служители.

Доказахме, че едно държавно предприятие може да е стабилно, да е печелившо, и “Водоснабдяване и канализация” ЕООД – Благоевград, е пример за това. Работим професионално, защото нашите клиенти заслужават най-качествената услуга и ние се стараем да им я предоставим.

 

Визитка

Росица Димитрова е строителен инженер със специалност “ВиК мрежи и съоръжения”, УАСГ- София, и инженер-химик с магистърска степен по ЕООС към ХТМУ- София.

Притежава допълнителни квалификации в областта на управлението на инвестиционни проекти от ВиК оператори, икономика и мениджмънт на ВиК отрасъла, професионален мениджмънт и др. Във “Водоснабдяване и канализация” ЕООД – Благоевград, работи от 2010 г., а от м. септември 2014 година е негов управител. Дружеството има 4 регионални подразделения, екип от 540 души и предоставя водоснабдителна услуга на 11 общини от Благоевградска област, с население близо 200 000 души.

Участвала е в международни и национални конференции, свързани с развитието на сектора, и устойчиво опазване на природните ресурси.

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене