Заключителна среща на ЗПГ „Климент Тимирязев“ по проект „Минало, настояще и бъдеще – спомени и мечти“,

 

Ключова дейност 2, „Сътрудничество, иновации и обмен на добри практики“

Сектор „Училищно образование

От 21 до 24.02.2021 г. се проведе последната тридневна среща по проект „Минало, настояще и бъдеще – спомени и мечти“, която бе по-различна от предишните четири, защото беше под формата на онлайн  среща в платформата Zoom. Включиха се близо 350 учители и ученици от петте държави-участнички в проекта: Полша, България, Турция, Румъния и Португалия.

Темата на последната среща бе „Седмица на Екологията“. Всяка държава избра своя собствена тема, от заложените по проекта, които бяха: „Климат и въглероден отпечатък“, „Пластмаса и отпадъци“, „Здравословно хранене и разхищение на храна“, „Биоразнообразие“, „Човешкото влияние върху водите“.

Дейностите, които извършихме по време на срещата бяха:

  • Създадаване на опознавателна игра в it;
  • Попълване на всеки от участниците на думи, асоциирани с проекта в платформата Mentimeter . Най-често споменаваната дума бе friendship (пр. приятелство);
  • Създаване на общи Padlet-и, в които бяха качени презентации на тема „Здравословно хранене и разхищение на храна“, рецепти за здравословни ястия, снимки от проекта.

Проектът „Минало, настояще и бъдеще-спомени и мечти“ е насочен към подобряване на основните умения и компетентности на учениците в областта на математиката, природните науки, екологията и предприемачеството. Фокусиран е върху математическия подход при разрешаване на основни проблеми от нашето ежедневие, резултатите от човешката дейност и отговорността на всеки отделен гражданин за опазване на природните ресурси.

Проектът е насочен към ученици, които имат критично мислене и осъзнават необходимостта от самостоятелно планиране и организиране на учебния процес. Включените в проекта теми са част и от учебните програми и с интердисциплинарни и мултидисциплинарни подходи бе извършено преподаване и практическо разрешаване  на  реални проблеми в конкретни ситуации. Чрез сътрудничеството с различни организации, които подкрепят млади предприемачи и техните иновативни идеи, учениците подобриха знанията и уменията си за развитие на своя бизнес идея приложима в нашия регион. Научиха и какви ключови компетентности са необходими за успешното им реализиране на пазара на труда.

Те се запознаха и с дейностите на различните структури в ЕС и осъзнаха ролята на историческите, научните, културните и екологичните фактори за личностното израстване на всеки отделен човек като важна част от обществения живот. Работата по проекта допринесе за добро сътрудничество, взаимодействие, създаване и развитие на европейски мрежи, свързани с иновациите и предприемачеството, защото е основана на взаимно познаване на различните идентичности, традиции и култури.

                                                                                                                                  От участниците  в проекта

 

П.П. Дейностите се финансират по линия на Програмата Еразъм+. За съдържанието носят отговорност единствено авторите. Европейската комисия и Националната агенция не поемат отговорност за начина, по който представената информация може да бъде използвана.

 

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене