Ниски заплати и висока безработица- ще тръгне ли Благоевград по пътя на Северозапада?

Благоевград е сред областите с най-сериозен ръст на безработицата в страната. Въпреки покачването на брутния вътрешен продукт на човек от населението през последните години заплатите в района остават ниски, което е причина за трудова миграция. Областта все още е и на средните нива по привличане на инвестиции, което пречи за развитието на икономиката. Районът разчита основно на развитието на туризма, който обаче в условията на пандемия се оказа основен губещ в световен мащаб.

Пазар на труда

Към края на миналата година регистрираните безработни в района на Благоевград са били над 16 000, което е около 11%.

Половината от общия брой регистрирани безработни са на възраст между 30 и 50 години.

Предполага се, че това са хора, които лесно биха си намерили работата, но се оказва, че много от тях предпочитат да стоят на борсата, коментира за ДЕБАТИ. БГ Ромео Шатев, дългогодишен председател на Търговско-промишлената палата в града.

„Големият проблем е, че ние отглеждаме хиляди хора, които не искат да работят, записани са като безработни и не искат да бъдат на пазара на труда, защото им се дават достатъчно помощи и те имат интерес да не работят…Ние  от Търговско-промишлената палата в Благоевград поставихме този въпрос- да се променят всички тези закони, свързани с безработицата, за да се намери някаква  работеща формула. Ние се опитваме да привлечем безработни за различни курсове, но самото Бюро за труда при наличието преди време на 2000 безработни те едва събраха 20 човека за курс за работа. И след курса ние предложихме на 15 от тези 20 човека трудови договори, но нито един от тях не искаше да започне работа“, казва Шатев.

Основен проблем за региона е липсата на квалифицирана работна ръка.

„С пускането на магистрала „Струма” за 50 минути вече може да се стигне от Благоевград до София и много млади и по-високо квалифицирани хора си намериха по-високо платена работа в София. Така фирмите докато запълнят офисите си в столицата те изсмукват работната ръка от Благоевград, от Дупница, от цялата околност. Това е естествен процес и да се надяваме, че някой от тях ще се усети, че е по-добре да открие офис в Благоевград и тук да създаде работни места, отколкото в София, защото там е и по-скъп животът  и е по-трудно за квартири“, казва Ромео Шатев.

В същото време в края на миналата година вce пoвeчe търгoвcки oбeкти фaлирaт в Блaгoeвгрaд. Виcoкитe нaeми и липcaтa нa клиeнти ca cрeд ocнoвнитe причини зa зaтвaрянeтo нa мaгaзини в грaдa. Нaeмитe зa пoмeщeниe нa глaвнaтa търгoвcкa улицa ca мeжду 2 000 и 5 000 лeвa нa мeceц.

Cпoрeд търгoвци хoрaтa прeдпoчитaт дa купувaт cтoки oт първa нeoбхoдимocт кaтo хрaнa и лeкaрcтвa и вce пo-рядкo влизaт в мaгaзинитe зa дрeхи и oбувки. Причинa зa нaмaлялoтo пoтрeблeниe e и чe дocтa oт ceмeйcтвaтa живeят и рaбoтят в чужбинa. Търгoвcки oбeкти фaлирaт и зaрaди липcaтa нa туриcти, ocoбeнo прeз пocлeднaтa eднa-двe гoдини. Нямa ги мaкeдoнцитe и гърцитe, кoитo чecтo идвaхa дa пaзaрувaт в грaдa.

Въпреки това от Института за пазарна икономика определят икономическото състояние на областта като добро.

Икономическо развитие

Според икономистите Брутният вътрешен продукт нараства по-бързо от средния за страната, въпреки че все още е по-нисък. Но трябва да уточним, че става въпрос за данни от края на 2018-та година.

Доходите изпреварват средните стойности за страната, а тенденциите на пазара на труда през 2018 г. се запазват благоприятни.

Трайно ниски обаче остават заплатите. През 2018 г. средната годишна брутна заплата на наетите по трудово и служебно правоотношение е 9,0 хил. лв. при 13,8 хил. лв. за страната.

Въпреки ниското заплащане нивата на бедност в областта остават близки до средните за страната и през 2019 г. делът на населението, живеещо с материални лишения в областта, е 19,6% (при 19,9% в страната), а делът на населението, живеещо под линията на бедността за страната, е 23,9% (при 22,6% за страната).

От Института за пазарна икономика също изтъкват проблема с нивото на квалификация на работещите, защото нивото на образование остава относително ниско. През 2019 г. делът на работната сила с висше образование е 21,8% (при 28,0% в страната), а с основно и по-ниско образование – 19,9% (при 17,6% в страната).

Икономиката на общината е относително разнообразна и добре балансирана, с липса на ярко доминиращи индустриални отрасли. Най-голям принос в произведения обем продукция и брой работни места е сектор промишленост, следван от секторите търговия и транспорт.

По-голяма част от регистрираните фирми са микро-предприятия с персонал до 10 души. Сферата им на дейност е изключително разнообразна – почти няма икономическа дейност на територията на общината, в която да не е активна поне една фирма.

Инвестиции и транспорт

Според Института за пазарна икономика инвестиционната активност леко се подобрява. Инвестициите в област Благоевград растат, но все още са значително под средните нива в страната.

Поради сравнително големите планински територии Благоевград остава сред областите с ниска гъстота на пътната и железопътната мрежа и през 2019 г.

Благодарение на завършването на участъци от автомагистрала „Струма“ обаче показателите за дела на автомагистрали и първокласни пътища и за качеството на пътната настилка нарастват през последните няколко години.

През 2019 г. вече 69,6% от пътната настилка в областта е в добро състояние (при 41,4% в страната).

Сред положителните тенденции е, че Благоевград продължава да е сред областите с най-чист въздух. Емисиите на въглероден диоксид в атмосферата са 20 пъти по-малко от средните за страната на кв.км.

Основните отрасли в икономиката на област Благоевград са хранително-вкусова промишленост, винопроизводство, тютюнева промишленост и производство на тютюневи изделия, дървопреработване и туризъм.

Туризъм

След черноморските курорти Пиринският край разполага с най-добре развитата хотелска база.

Основните туристически локации са Сандански  с прилежащите към общината природни и културно-исторически забележителности в Пирин, Рожен и Мелник, Банско, Добринище, Разлог със СПА център “Катарино”, селата Баня и Добърско, резерватът “Баюви дупки – Джинджирица” и курортната местност “Предел”, планинските общини Белица и Якоруда с курортните местности “Семково” и “Трещеник”.

Мелник

В последните години сериозно се развива районът на Гоце Делчев с архитектурните резервати Ковачевица, Лещен и Долен и с Огняновските минерални бани.

Областният център Благоевград също разполага с богатата база за културен, фестивален и конгресен туризъм.

Районът привлича и много български и чуждестранни туристи с минералната вода и близостта до Рилския манастир и природния резерват “Парангалица”

красотата на България

Селско стопанство

Природните и климатични дадености на територията на област Благоевград са благоприятни за развитие на селското стопанство. То е основен източник на доходи за населението в селата и за повечето общини от областта.

В областта най – добре развито е производството на тютюн, картофи, домати, праскови, грозде. Област Благоевград е на първо място в България по брой на земеделските стопанства – 38 467

Основните зърнени култури отглеждани в областта са царевица, пшеница, ечемик и овес. Приоритетна култура в областта са картофите, следвани от варивата и пресните зеленчуци, като не се наблюдават значителни изменения в заетите площи през последните години.

Наличието на геотермални извори в област Благоевград е добра предпоставка за развитие на оранжерийното производство на цветя и зеленчуци.
Маслодайните култури заемат незначителен дял от обработваемата земя в област Благоевград и са представени почти изцяло от слънчогледа.

Развитието на животновъдството в област Благоевград се благоприятства от климатичните и природни ресурси. Високият относителен дял на постоянно затревените площи на територията на областта създава отлични условия за развитие на пасищно животновъдство.

debati.bg

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене