Четвъртокласници от благоевградски учебни заведения отиват на пробно Национално външно оценяване по БЕЛ

Четвъртокласниците от общо 48 училища в страната, сред които и 3 благоевградски – ІV ОУ „Димчо Дебелянов”, V СУ „Георги Измирлиев” и СУИЧЕ „Св. Климент Охридски”, ще се явят на пробно Национално външно оценяване /НВО/ по български език и литература. Училищата са определени на случаен принцип, а целта е от МОН да апробират планираните нови елементи преди същинското провеждане на НВО.

Както е известно, за миналата учебна година бе въведен нов модел на външното оценяване в 4 клас. От четири изпитите останаха два – по БЕЛ и математика, като отпаднаха тези по „Човекът и природата” и „Човекът и обществото”. Наред с увеличаването на времетраенето – от 40 на 60 минути, най-съществените промени са свързани с това, че изпитните работи ще се проверяват в елетронна среда от независими оценители. Четвъртокласниците трябва да прехвърлят отговорите на въпросите на бланки, на които се изписва и предварително определеният входящ номер на всеки ученик, квесторите са външни, т.е. не учители, преподаващи на децата. Така, както нееднократно са изтъквали образователни специалисти, се върви към уеднаквяване начина на провеждане и организацията на НВО в 4 и 7 клас и държавните зрелостни изпити в 12 клас.

Конкретно за външното оценяване по БЕЛ новостите включват въвеждането на творческа задача за създаване на кратък текст до 3-5 изречения, свързан с изказване на собствено мнение или обяснение на чуждо мнение по поставен въпрос. Освен това, за да се намали субективният фактор и с оглед равнопоставеността на учениците, текстът за диктовката няма да се чете от учител в класната стая, а ще е на аудиофайл. Кой ще прави записа на национално ниво, с каква дикция и темпо ще се диктува на четвъртокласниците, бе сред най-обсъжданите теми от началните учители м.г.

След въвеждането на дистанционното обучение, настоявания и петиции от страна на директори и учители МОН предложи на параламента изпитите в 4 и 10 клас за учебната 2019/2020 г. да отпаднат и те не бяха проведени. Така всъщност вместо миналогодишните настоящите четвъртокласници ще са първият випуск, който ще се яви на новия модел НВО. Затова и от МОН искат да тестват новите елементи преди самото външото оценяване по български език и литература, насрочено за 27 май.

Пробното НВО, или т.нар. апробация, ще се проведе докъм средата на този месец, като ръководствата на избраните училища могат да изберат ден в определения период. Времето, планирано за работа на четвъркокласниците, е 40 минути, като подбраните задачи и диктовката са вече давани на национални външни оценявания предишни години. Според указанията във всяка стая трябва да е осигурено усторойство за слушане на диктовката на аудиофайла, както и по двама квестори. На учениците няма да бъдат поставени оценки при пробното НВО.

„Идеята е да се провери как новият формат се приема”, разясни по повод предстоящата апробация началникът на Регионалното управление на образованието в Благоевград Ивайло Златанов. Той коментира, че е важно както родителите, така и децата да осъзнаят, че няма нищо страшно и драматично в националните външни оценявания. Целта е да се видят придобитите знания от учениците при завършването на съответния етап и логично ефективността от функционирането на самата образователна система – приложимостта на учебните програми, работата на учителите, резултатността на учениците… и това да стане достояние на обществото.

СТАНИСЛАВА ДАЛЕВА

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене