Учене чрез коопериране, сътрудничество и иновации

През 2019 година ЗЕМЕДЕЛСКА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ КЛИМЕНТ ТИМИРЯЗЕВ, Сандански, България, заедно с партньори от пет училища от Швеция, Португалия, Испания, Румъния и Гърция, стартираха проект „Учене чрез коопериране,  сътрудничество и иновации“ N 2019-1-BG01-K229-062289 по програма Еразъм + ,KA229 Партньорства за училищен обмен.„Учене чрез коопериране, сътрудничество и иновации “

Проектът  има за цел да допринесе за интернационализацията на образованието, предлагано от училищата, участващи в проекта, чрез създаване на обща база данни от иновативни образователни ресурси, като обърнати класни стаи, викторини, тестове, които да могат да бъдат използвани не само от партньорските организации, но и транснационално, след като се предложат като Отворени Образователни Ресурси

Според приетия проект през първата учебна година (2019-2020) трябваше да бъдат изпълнени четири мобилности – в България, Испания, Гърция и Швеция, съответно през октомври, януари, март и май. Поради недостига на време и прекалената заетост на учителите в началото на учебната година, координаторът и партньорите не успяха да организират и подготвят срещата за октомври, така че първата LTTA C1 се проведе от 06.11 до 09.11.2019 г. в ЗЕМЕДЕЛСКА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ КЛИМЕНТ ТИМИРЯЗЕВ, Сандански, България. За мото на проекта беше избрано „Образование за новото поколение“. По време на мобилността участниците се запознаха с: начина на създаване и използване на виртуални класни стаи; облачни системи и технологии; методологията на обърнатите класове; интегриране на приложения като Kahoot и платформи катоYoutube, Facebook, Instagram в учебни практики. Беше създадена виртуална класна стая на проекта.

На срещата в Сандански беше   решенo следващите три срещи да се проведат през февруари в Испания, май в Гърция и септември в Швеция.

 

Следвайки плана, kраткосрочен обмен на групи ученици под названието „LIFE IN NUMBERS“, се проведе от 09.02 до 15.02.2020 г. в IES Castillo de Luna-La Puebla de Cazalla, Испания.

Основните цели на дейността бяха да направи обучението по математика по-достъпно и привлекателно за учениците, да запознае участниците с кратка информация за страните, градовете и училищта на участващите  организации, както и посещение на три обекта от  списъка на ЮНЕСКО за световно и културно наследство- архитектурния комплекс Алхамбра в Гранада, Катедралата Мескита де Кордоба в Кордоба,  Двореца Алказар. в Севиля.

По време на мобилността участниците бяха запознати със златното сечение и поредицата на Фибоначи – учениците показаха презентации, които бяха изготвили, относно теорията, изчисляването на  стойностите на величините  и тяхното наблюдение и приложение в математиката, природния свят, архитектурата, изкуството.

Учениците бяха разделени на четири международни екипа, всеки от които включваше участници от всички страни, участващи в проекта. Те изградиха папийонка Nasrid и различни интересни пропорции с Geogebra, изиграха The Gymkhana – игра с различни математически тестове, активирана с QR кодове.

Участниците представиха презентации на своите страни, градове и училища. След презентациите,  наученото от  учениците по представените теми беше проверено с подготвения от домакините, с помощта на платформата Kahoot,  тест.
До март планът бе изпълнен без проблеми, всички цели на проекта бяха реализирани (проектът бе регистриран  в etwinning и Facebook , сътрудничество между училищата по проекта беше установено чрез имейли, etwinning, Zoom, Whatsap (бяха регистрирани две групи Whatsap на координаторите и учителите участници в проекта, където между тях се провеждат постоянни дискусии). Преди LTTA C2 и след подбора на учениците, бяха проведени родителски срещи за да бъдат  информирани родителите  за целия процес на дейността. Във всяко училище беше създаден Еразъм кът с девиза и избраното лого на проекта и информация за неговите целите . Учениците, участващи в дейностите по проекта, бяха регистрирани от своите учители в e twinning, където те могда провеждат форуми, на които  да обменят информация и да решават  как да си сътрудничат. Създаден бе речник на шесте езика на проекта с двадесет най-често използвани фрази и думи. На участниците в двете мобилности бяха раздадени сертификати за участие. Тогава срещите, насрочени за май в Гърция и октомври 2020 г. в Швеция, трябваше да бъдат отложени поради ситуацията, произтичаща от коронавируса, която не позволяваше да се пътува.

Нещо повече, беше заявено от партньорите, че родителите  не искат да приемат ученици и не позволят на децата си да пътуват, докато  има реална заплаха от инфекция с корона вирус.

Поради тази причина беше решено от  всички партньори,  координаторът

да поиска от Националната агенция удължаване на проекта с една година.

На видеоконференция проведена на 05.09.2020 г. по Zoom между лицата за контакт, беше решено, ако обстоятелствата позволяват, да се проведат отложените срещи съответно през май  и октомври 2021 г. За  целта беше договорено да бъдат организирани редовни видеоконференции (поне веднъж месечно) по e-twinning или Zoom,  както и да се води кореспонденция с  имейли и по WhatsApp. Провеждането  на останалите мобилности следва да бъдат решени след като нещата с коронавируса бъдат изяснени.

През септември по Whatsap се проведоха няколко разговора между координаторите, на които се обсъдиха междинния отчет и дейностите по разпространение на проекта.

 

На 03.11.2020 г между лицата за контакт се проведе втора видеокореспонденция по Zoom . След дискутиране на ситуацията с Корона вирус, отново се стигна до заключението, че обстановката все още не позволява да бъдат определени датите за провеждане на следващите срещи и че трябва да се изчака с вземането на каквито и да е решения до подобряване на обстоятелствата.

 

Този проект е съфинансиран по Програма „Еразъм+“ на Европейския Съюз. Тази публикация отразява само личните виждания на нейния автор и от Комисията не може да бъде търсена отговорност за използването на съдържащата се в нея информация

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене