Съветът по отбрана към БСП предлага нов подход в изграждането, развитието и използването на въоръжените сили

„В резултат на възобновилото се системно съперничество между страните и нарастването на глобалните заплахи, средата за сигурност от комплексна се превърна в сложна, нестабилна, несигурна и неясна. В тази среда въоръжените ни сили са със занижени способности, със значителен некомплект от личен състав, системно недофинансиране, остаряло въоръжение и техника, занижени критерии в подготовката, лоши условия на труд и ниска мотивация на личния състав и не са в състояние да изпълняват в пълен обем конституционните си задължения за гарантиране териториалната цялост, независимостта и суверенитета на страната.“

Около това заключение се обединиха членовете на Съвета по отбрана към НС на БСП на първото за годината заседание, проведено в централата на партията. Според председателя на съвета Атанас Зафиров, се работи активно по предложенията на БСП в сектор Отбрана, които ще намерят място в предизборната програма на партията.

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене