Заради безумно оспорване на Томов! Общината пак, ще плаща разноски по дело, в което кметът е оспорваща страна

„Административен съд остави без разглеждане жалба на кмета на Благоевград Румен Томов срещу решение на общинските съветници от 13 ноември 2020 г. зала „22 септември“ да се ползва и отдава под наем след писмено съгласие на председателя на ОбС. Предложението, направено от председателя на ОбС – Благоевград Андон Тодоров, е подкрепено от 17 съветници, 10 са били „против” и 1 „въздържал се”.

На заседанието, проведено на 22 декември, съветниците отменят това решение, като „за” гласуват 25, 1 „против“, въздържали се няма. Именно този факт, подкрепен с препис от решението, изпратен в Административен съд от председателя на ОбС – Благоевград, е взет под внимание от съдия Стоянка Пишиева-Сахатчиева. Според нея е налице валидно и навременно извършено оттегляне на оспорения индивидуален административен акт, т.е. липсва предмет на делото. Затова спорът не следва да се разглежда и делото следва да бъде прекратено, счита съдията.

Искането за присъждане на разноски по делото, които да се поемат от Общинския съвет като ответна страна, също е отклонено, тъй като не е юридическо лице. В случая претендираните разноски остават за сметка на общината, представлявана от оспорващия кмет.

Определението подлежи на обжалване пред ВАС. В Административен съд има и още дела по жалби на кмета Румен Томов срещу решения на ОбС – Благоевград, по които предстои произнасяне.“

Източник: В. „Струма“

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене