Глобиха кмет с 3 000 лв.

3 000 лева глоба е постановил Районният съд в Дупница за кмета на общината. Причината е експлоатация на закритото сметище в местността Злево. Експерти от РИОСВ – Перник са наложили санкция в размер на шест хиляди лева, която е била обжалвана. Глобата е намалена наполовина от съда.

Сред мотивите за това са обстоятелството, че липсват данни нарушението да е извършено при условията на повторност, липсата на други нарушения по ЗУО, предприемане мерки за почистване, неголямата площ на замърсяването.

Депото е затворено за експлоатация от края на 2017 г., а отпадъците трябва да се извозват до лицензираното депо в кв. „Филиповци“, за което общината има сключен договор.

При извършена проверка на 18 септември 2019 г., по повод подаден телефонен сигнал до МОСВ за поредно замърсяване на атмосферния въздух от запалване на старото закрито депо на Дупница, е бил установен гъст задушлив дим.

При огледа на място е установено струпване на голямо количество битови отпадъци, а по време на проверката камион на сметоизвозващата фирма изсипал битови отпадъци в участъка забранен за експлоатация. Други камиони също изсипвали битов отпадък и строителни отпадъци. По време на инспекцията е било установено още, че достъпът до сметището не е ограничен и е липсвала обозначителна табела, че депото е закрито.

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене