Скок на разрешителните за строеж през лятото в Пиринско

През лятото се отчита бум на разрешителните за строеж в Пиринско въпреки коронавируса. В периода юли-септември в Пиринския край има много повече такива разрешителни с второто тримесечие. През третото тримесечие на тази година общинските администрации в област Благоевград са дали „зелена светлина” за строителството на 116 жилищни сгради с 270 жилища в тях и 38 802 кв. м разгъната застроена площ (РЗП) и на 81 други сгради с 13 243 кв. м РЗП.

Спрямо предходното тримесечие издадените разрешителни за строеж на жилищни сгради нарастват с 39.8%, жилищата в тях – с 86.2%, a съответната им разгъната застроена площ – с 62.0%. При броя на издадените разрешителни за строеж на други сгради се наблюдава увеличение с 52.8%, докато разгънатата им застроена площ бележи спад с 47.7%.

В сравнение с третото тримесечие на 2019 г. издадените разрешителни за строеж на нови жилищни сгради са повече с 4.5%, броят на жилищата в тях – с 25.0%, а разгънатата им застроена площ – с 26.1%. Броят на издадените разрешителни за строеж на други видове сгради нараства с 26.6%, докато разгънатата им застроена площ намалява с 41.1%.

През третото тримесечие на 2020 г. в област Благоевград е започнал строежът на 77 жилищни сгради с 239 жилища в тях и с 28 779 кв. м обща застроена площ и на 30 други сгради с 9 416 кв. м РЗП.

Спрямо предходното тримесечие броят на започнатите жилищни сгради нараства с 48.1%, жилищата в тях – със 177.9%, а общата им застроена площ – с 89.8%. Започнатото строителство на други сгради бележи спад с 16.7%, докато тяхната РЗП се увеличава с 41.7%.

В сравнение с третото тримесечие на 2019 г. започнатите нови жилищни сгради се увеличават със 75.0%, броят на жилищата в тях – със 181.2%, a общата им застроена площ – със 147.3%. Броят на започнатите други сгради намалява с 14.3%, a тяхната РЗП – с 35.3%.

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене