Народният представител Александър Мацурев: Днес приехме изменения в Закона за местното самоуправление и местната администрация

Днес приехме изменения в Закона за местното самоуправление и местната администрация.
✅ С промените поне 30 на сто от приходите, реализирани от различни дейности на територията на кметствата и малки населени места, ще се връщат в техния бюджет, за да се използват за дейности от местно значение в съответното населено място.
❗️По този начин ще се развие инфраструктурата в малките населени места и ще се подобрят условията за живот и възможност за реализация на жителите им, защото средствата ще се инвестират в тях.
✅ Създава се и възможност, когато се финансират проекти в кметствата и населените места, техни представители да участват в комисиите за обществените поръчки и в комисиите за въвеждане в експлоатация на строежа или съоръжението, когато техен възложител е общината.
✅ Кметовете на райони, кметовете на кметства, кметски наместници или определени от тях служители от администрацията се включват в провеждането на търгове или конкурсите, когато имот в територията на тяхното населено място се дава под наем, аренда или разпореждането с него се извършва от кмета на общината.
❗️Тези изменения в закона ще увеличат управленската самостоятелност, прозрачността и стимулиране на инициативността в малките населени места.

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене