Главният мюфтия на България откри новият месджит в Гоце Делчев

Притиснати от обстоятелствата на днешното време, както всяка институция в страната, така и Мюсюлманско изповедание в Р. България предприема различни инициативи за да защити здравето на обществото. Всяка дейност е според ситуацията в което се намира обществото в различните населени места в страната. За да се приложат действията за противоепидемичните мерки в област Благоевград – една от първите по поразени от ковид 19 в страната, Районното мюфтийство предприе редица мерки за опазването живота и здравето на обществото. Едно от тях е да дадем възможност на мюсюлманите в Гоце Делчев, да изпълняват нормално религиозните си задължения. Днеска мюсюлманската ни общност, вече спокойно изпълни първата Джума намаз в новият месджид. За целта, както религията ни повелява месджида бе открит тържествено под ръководството на Главният мюфтия на България д-р Мустафа Хаджи.Сред официалните гости бе и мюфтията на Пазарджик Г-н Салих, мюфтия та на Плевен Г-н Бошнак, Както и наместник мюфтийте на Якоруда и Девин. Домакина на обл. Благоевград поздрави Официалните гости и местните мюсюлмани с добре дошли, а Главният ни мюфтия от трибуната на минбера, като отправи безценни съвети, с което пожела здраве, дълголетие и берекет в тези трудни за страната ни дни в изпитания. От името на мюсюлманската ни общност и лично, от мое име изказвам благодарност, към всички мюсюлмани, който се отзоваха на призивът ни да подкрепим тази благородна инициатива – ПО ВСЕКИ ВЪЗМОЖЕН НАЧИН ДА ПАЗИМ СЕБЕ СИ, СЕМЕЙСТВАТА НИ, ОБЩНОСТТА НИ И СТРАНАТА НИ.

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене