Оборудване и обзавеждане на Дневен център за деца и младежи с увреждания и Център за социална рехабилитация и интеграция в община Белица

По инициатива на кметът на Община Белица Радослав Ревански, в партньорство със  Сдружение с нестопанска цел  „Емпатия“ през 2019 г. в Белица отвори вратите си Център за социални услуги, който предоставя комплекс от услуги насочени  към ефективно социално включване, борба с бедността и участие в живота на обществото на всички уязвими групи хора. Социалните услуги, които се предоставят от центърът са: дневен център за деца и младежи и хора с увреждания; дневен център за възрастни хора с увреждания; център за социална рехабилитация и интеграция; център за обществена подкрепа; център за работа с деца на улицата.

В рамките на една година се извърши преустройство, ремонт, изграждане на металната конструкция за асансьорна уредба и ремонт на покрива на сградата на социалната инфраструктура, необходима за създаване и функциониране на социалните услуги на територията на община Белица.

Днес Центърът за социални услуги вече разполага с оборудване на съоръжения значителни за хората с увреждания, в изпълнение на проект на Сдружение с нестопанска цел „Емпатия“, одобрен за финансиране по компонент 1 с проект: „Оборудване и обзавеждане на Дневен център за деца и младежи с увреждания и Център за социална рехабилитация и интеграция в община Белица“.

Проекта е финансиран от Фонд „Социална закрила“ и е на стойност 35 623,20 лв.

Благодарение на Фонд „Социална закрила“ потребителите ще могат да се възползват от: вертикализатори, басейн за психомоторика, модули за подобряване на двигателната активност, позициониращ стол, проходилка за деца, стълба за рехабилитация, шведска стена, ДЕЖ табло, масажни и терапевтични топки и др.

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене