Ето какво трябва да прави всеки заразен с COVID-19

Столичната регионална здравна инспекция (СРЗИ) публикува на сайта си протокол за поведение на гражданите при положителен резултат от PCR тест за COVID-19.

Става въпрос за шест стъпки, които лицето следва да предприеме, след като разбере, че има установен коронавирус. Лице с положителен резултат за COVID-19 незабавно се изолира и се поставя под домашна карантина за 14 дни.

Изолират се и се поставят под домашна карантина за 10 дни лицата, контактни от първи ред – осъществили незащитен контакт със заразеното лице на разстояние по-малко от 2 метра и за повече от 15 минути или без носене на защитна маска за лице:

– два дни преди появата на оплаквания или

– два дни преди вземането на проба за изследване по метода PCR при безсимптомно носителство

– след изтичане на карантината не се извършва контролно изследване.

– медицинското наблюдение се извършва от общопрактикуващия лекар

– личният лекар оказва методична помощ на всички лица от пациентската си листа по мерките, които следва да се спазват

– продължително проветряване, влажно почистване и дезинфекция на повърхностите, помещения и предмети от първа необходимост, лични предпазни средства, спазване на домашната изолация.

– общопрактикуващия лекар извършва лечение и оказва съдействие за хоспитализация в случай на нужда, чрез екипите на центъра за спешна помощ и Координационния център за COVID.

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене