„Какво трябва да залегне в Общите условия на един електронен магазин – законова рамка за онлайн търговия в България и ЕС“

 

ENTERPRISEEUROPENETWORK – ЦЕНТЪР САНДАНСКИ

към Бизнес Информационен и Консултантски Център – Сандански

 

ОРГАНИЗИРА

 

ОНЛАЙН ОБУЧЕНИЕ НА ТЕМА:

„Какво трябва да залегне в Общите условия на един електронен магазин – законова рамка за онлайн търговия в България и ЕС“

 

Дата на провеждане: 11 ноември 2020 г. от 15:00 до 17:00 часа

 

Място на провеждане: ОНЛАЙН – ЧРЕЗ ИНТЕРНЕТ

 

Онлайн обучението „Какво трябва да залегне в Общите условия на един електронен магазин. Законова рамка за онлайн търговия в България и ЕС“ е предназначено за микро, малки и средни фирми, занаятчии и свободни професии, които имат желание да развиват онлайн търговия, спазвайки законовата рамка за онлайн търговия в България и ЕС. В систематизиран вид ще Ви покажем важната информация, която пази интереса на е-търговеца, каква трябва да е структурата на Общите условия на един електронен магазин и какво трябва да съдържа всеки от разделите.

Поканили сме водещ практик – експерт в областта на електронната търговия, който ще сподели ценен опит и съвети как онлайн търговците трябва да отговарят на правните изисквания.

НЯМА ТАКСА ЗА УЧАСТИЕ.

 

ИЗИСКВА СЕ ПРЕДВАРИТЕЛНА ОНЛАЙН РЕГИСТРАЦИЯ ТУК!!!

На посочения от Вас имейл в регистрационната форма, ще получите линк за включване в онлайн обучението.

Линка ще Ви бъде изпратен 30 минути преди началото на онлайн обучението.

ПРОГРАМА

 

 

 

 

15:00 – 15:10

СПЕЦИАЛНИ ЗАКОНИ И СПЕЦИАЛНИ КЛАУЗИ ПРИ ОНЛАЙН ТЪРГОВИЯ

Закон за електронната търговия
Закон за защита на потребителите
Закон за защита на личната информация /GDPR/
Специални клаузи
Право на информация

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15:10 – 16:00

I. ПРЕДМЕТ НА ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ  МЕЖДУ ТЪРГОВЕЦА И ПОТРЕБИТЕЛИТЕ НА ОНЛАЙН МАГАЗИНА

Какво трябва да съдържат
Какво да не пропускате

II. ДОГОВОР МЕЖДУ ЕЛЕКРОНЕН ТЪРГОВЕЦ И ПОТРЕБИТЕЛ

Как да опишете процеса на закупуване на стока/услуга
Какви са задълженията на потребителя

III. ДОСТАВКА, НАЧИНИ НА ПЛАЩАНЕ, ПРАВО НА ОТКАЗ

Каква информация трябва да се съдържа
Задължителни формуляри

IV. ЦЕНИ НА СТОКИ/УСЛУГИ И ДОСТАВКИ

Каква информация да включите в този раздел за цените
Какво да не забравяте за цената на доставката

 

 

 

 

 

16:00 – 16:40

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ

Каква информация да залегне за правата на потребителите
Какво да включите към задълженията на потребителите

VI. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ТЪРГОВЕЦА

Каква информация да залегне за правата на доставчика
Какво да включите към задълженията на доставчика

VII. ЛИЧНИ ДАННИ

Каква информация да включите в този раздел
Допълнителна информация

IX. ОГРАНИЧЕНИЯ НА ОТГОВОРНОСТТА НА ТЪРГОВЕЦА

Защо е важно да включите и органиченията на оговорността на търговеца?

 

 

 

 

 

16:40 – 16:50

 

X. ПРАВОТО НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА И ИНДУСТРИАЛНА СОБСТВЕНОСТ

Какво да включите в този раздел


XI. ВЛИЗАНЕ В СИЛА И ИЗМЕНЕНИЯ

Има ли право доставчикът да променя Общите условия на сайта?
Каква е отговорността на потребителя относно Общите условия?

XII. РЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕ

Етапи за решаване на спорове


XIII.   ПРИЛОЖИМО ПРАВО

Кое е приложимото право?


1
6:50 – 17:00

 


ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ

 

Лектор: Жанет Найденова – Маркетинг Консултант, Председател на Българска Е-комерс Асоциация www.beabg.com

Притежава над 30 годишен професионален опит в областта на информационните технологии и маркетинга, 8 от които – в световна FORTUNE 500 ИТ компания, достигайки позиция Маркетинг директор за ЕМЕА.  Отличена е като “Най-добър маркетинг консултант за Югоизточна Европа” от  SEED (Southeast Europe Enterprise Development) – донорска организация на IFC (International Funds Corporation) към Световната банка.
Тя е първият преподавател по е-бизнес в магистърска програма по е-бизнес на Софийския Университет „Св. Климент Охридски“, сертифициран Магистър по
Guerrilla Marketing, издател на множество “White Papers” в областта на технологиите и e-бизнеса, ментор в двусеместриалната програма Ecommerce Success към Стопанския факултет на СУ и преподавател в магистърските програми „Дигитален маркетинг“ и „Управление на продажбите“ на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“

 

Какво ще получите:

  • Практическо обучение, концентрирано в 2 часа, за създаване на Общи условия на един онлайн магазин, отговарящи на законовата рамка в България и ЕС, на разбираем език;
  • Приложими за разбиране и спазване правни изисквания, които да приложите на практика;
  • Пряк достъп до лектор с богат практически опит и знания в областта на електронната търговия, към който да задавате Вашите въпроси и казуси по време на обучението и да получавате безплатни консултации и насоки.

Оставаме на разположение за допълнителна информация и въпроси на посочените по-долу контакти:

 

Enterprise Europe Network – център Сандански

към Сдружение Бизнес Информационен и Консултантски Център – Сандански

Тел: 0746 30549, моб.: 0899 806477

е-mail: office@bicc-sandanski.org

www.biccsandanski.org/een

 

 

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене