Connect with us

Политика

Достойно! Кметът на Гърмен с публичен отчет за една година управление!

Published

on

Уважаеми жители на община Гърмен, На 12.11.2019 г. положих клетва като Ваш Кмет, заклех се да работя и служа в интерес на Вас и Вашите семейства. Поехме ангажимент да изпълним в рамките на мандата ни онова, което обещахме в предизборната ни кампания. Въпреки, че през цялата тази година сме в извънредна ситуация, предизвикана от COVID -19 и съпътстващите я социални и икономически проблеми, ние полагаме усилия това което обещахме да се случва.

ОБЕЩАНИЯТА: 1. Да спрем, разделението и противопоставянето в обществото ни. Широко да отворим вратите на общината за всички, независимо от политическата принадлежност и социално положение. За Кмета на общината и екипът му, всеки ден да бъде приемен ден. – В изпълнение на това обещание полагаме много усилия. Общината се управлява от Кмет на ДПС, Председател на общински съвет от ГЕРБ, един от заместник кметовете е от БСП. С Общинския съвет работим добре. Всеки ден е приемен ден, както за Кмета на общината, така и за целия екип. Надяваме се, че жителите на общината са намерили спокойствие и са почувствали различния подход към тях и проблемите им. 2. Кметствата да имат своята самостоятелност, да бъдат второстепенни разпоредители с бюджетни средства, сами да могат да решават голяма част от проблемите си. – Този наш ангажимент не е изпълнен поради обещанието дадено на националното сдружение на кметовете на кметства, от Министерски съвет, за промени в закона на местното самоуправление и местната администрация, които да направят кметовете на кметства второстепенни разпоредители с бюджетните средства. Ако тези законови промени не се случат, ние не се отказваме от идеята си, кметствата да получат своята самостоятелност и децентрализация на финанси и услуги. Въпреки това, към настоящия момент, аз като Кмет и Общинска администрация, работим добре със всички кметове, независимо от политическата им принадлежност. 3. Електронно управление. – В изпълнение на това обещание, Общината оборудва кметствата с нови компютри, принтери и нов програмен продукт. В кметствата по места, вече можете да подавате почти всички заявления за издаване на документи, и не се налага да пътувате до общинския център. 4. Обществените средства да бъдат управлявани целесъобразно и законосъобразно. До тях да имат достъп повече местни фирми. – Към настоящия момент Общината е сключила договори след проведени обществени поръчки за над 3 000 000лева. Изграждат се и се ремонтират ВиК инфраструктура по всички населени места, строят се спортни и детски площадки, спортна и многофункциолнална зала; – Предстои реконструкция и разширение на моста между Огняново и Марчево. Извършва се ремонт на много улици в Общината, както и текущи неотложни ремонти по селата. Изгражда се нова кухня към ЦСУ с. Марчево. По всички тези обекти работят: – „Билдинг компани“ ЕООД, с. Дъбница; – „Кичуков Бомба“ ЕООД, с. Рибново; – „Ати Строй Инвест“ ЕООД, с. Огняново; – „А.2А.“ ЕООД, с. Горно Дряново; – „Риф-А“ ЕООД, с. Долно Дряново; – „Дф Строй“ ЕООД, с. Рибново; – „Петканин“ ЕООД, с. Огняново; – „ИСА ДД“ ЕООД, с .Рибново; – „КСМ Строй“ ООД, с. Огняново; – „М-Строй 81“ ЕООД, с. Рибново; Ние твърдим, че средствата се изразходват целесъобразно, но това ще покажат предстоящите проверки на Сметната палата и Държавната финансова инспекция. 5. Социалната политика на Общината и откриване на нови работни места. – безплатни детски градини, което струва на общината над 200 хиляди лева за година; – домашен социален патронаж и топъл обяд за над 200 крайно нуждаещи се жители на общината; – закупен нов автомобил за нуждите на социалния патронаж; – социална еднократна помощ за 273 жители на общината, тежко болни или претърпяли тежка операция на стойност 30 890 лева; – двойно увеличени средства за разходите при погребение; – направени дарения за църквите в община Гърмен, по случай храмовите им празници, както и на някои от джамиите в общината; През тази една година разкрихме нови 322 работни места: – Механизъм „Лична помощ“ – 82 лица назначени на длъжност „личен асистент“, предоставящи лична помощ на потребители с трайни увреждания ; – Национална програма „Предоставяне на грижи в домашна среда“ , съвместно с Агенция по заетостта, чрез Дирекция „Бюро по труда“ – Гоце Делчев – 142 лица, назначени на длъжност „домашен помощник“, за предоставяне на грижи в домашна среда на възрастни хора над 65 години ; – По Мярка 11 „Подкрепа за социално включване на хора с увреждания и самотни възрастни в община Гърмен” към МИГ Гоце Делчев – Гърмен – Хаджидимово – 20 лица ( 17 назначени на длъжност „личен асистент“, 1 счетоводител, 1 психолог, 1 медицинска сестра) ; – По Мярка 10 „Подкрепа за интеграция на маргинализираните общности в община Гърмен” към МИГ Гоце Делчев – Гърмен – Хаджидимово – осигурена заетост на21 лица – ( от които 18 назначени на длъжност „общ работник“, 1 счетоводител, 1 консултант включване в заетост, 1 здравен медиатор) ; – По проект „Нова възможност за младежка заетост”, съвместно с Агенция по заетостта, чрез Дирекция „Бюро по труда“ – Гоце Делчев – 30 младежи, назначени като „обучаеми лица“ ; -„Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания“ – Компонент 2 – назначени – 7 лица – ( 5 на длъжност „личен асистент“, 1 психолог и 1 медицинска сестра); -„Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания“ – Компонент 3 -10 лица ( 1 диспечер и 9 на длъжност „работник изпълняващ доставки по домовете“) ; – Регионална програма за заетост, съвместно с Агенция по заетостта, чрез Дирекция „Бюро по труда“ – Гоце Делчев – 10 лица назначени на длъжност „общ работник“ ; – Допълнително са назначени служители по кметства; – Допълнително медицински сестри по детски градини и училища; – По – ниски заплати на Кмета на Общината и Председателя на ОбС, без представителни разходи. 6. По – чиста околна среда и подобряване на услугата по сметосъбиране и извозване на битовите отпадъци. Откриване на общинско предприятие за оптимизиране на тази дейност; – Трябва да признаем, че в изпълнението на това наше обещание, срещаме сериозни трудности и въпреки, че полагаме усилия, резултат не е видим. Има решение на ОбС за структурирането на общинското предприятие, но проблема към настоящия момент е финансовия ресурс. Обявена е обществена поръчка, за закупуване на два нови автомобила за сметосъбиране и се надяваме, до края на тази година да ги получим. Ще продължим да снабдяваме населението с допълнителни кофи и контейнери, и с усилията на всички да направим общината ни, по-чиста и по-привлекателна 7. Изготвяне на проекти за привличане на допълнително финансови средства за подобряване на условията за живот в общината. Екипът на община Гърмен готви и актуализира проекти, които очакваме да бъдат финансирани: – Имаме изготвен проект за пречиствателна станция за питейни води за с. Рибново. Предстои да бъде входиран в МОСВ или ПУДОС; – Имаме входиран проект в Междуведомствена комисия по бедствия и аварии, за възстановяване на изгорялата при пожар административна сграда, в която се помещаваха читалище, кметство, пенсионерски клуб, здравна служба в с. Скребатно; – Актуализирахме проекти за ремонт на здравните служби по всички населени места и предстои да кандидатстваме с тях по „Красива България“ – Актуализираме проекта за водоснабдяването на Ковачевица, Лещен и Горно Дряново за кандидатстване пред МОСВ; – Актуализираме проекта за пречиствателна станция за отпадни води с. Дебрен за кандидатстване пред ПУДОС; – Изготвихме проект за разширение на ДГ с. Рибново и го входирахме в МОН; – Актуализирахме и проект за изграждане на ДГ в с. Долно Дряново и го входирахме в МОН; – Изготвихме проект за изграждане на трафопост в с. Марчево за нуждите на ЦСУ и Обществената пералня. 8. Подобряване на условията за развитието на туризма в общината: – Изработихме рекламни видеоклипове на Ковачевица, Лещен, Огняново, Никополис АД Нестум и Градище и ги качихме в социалните мрежи; – Пуснахме в движение атракционното влакче; – Изработихме и монтирахме указателни табели за туристическите обекти на територията на общината; – Извършваме ремонт на част от системата за водоснабдяване с минерална вода на хотелите; – Общински съвет взе решение и намалихме цената на минералната вода; – Започнахме възстановяването на калдъръма в с. Ковачевица. Хотелиерите и собствениците на къщите за гости са основни работодатели в общината.Те подсигуряват стотици работни места и са най- големите данъкоплатци в общината. В тази връзка ние ще продължим да полагаме усилия за подобряването на условията за туризма в общината. Уважаеми жители на община Гърмен. Това е което успяхме да направим през тази една година от нашия мандат. Със сигурност, сме допуснали и грешки с някой от нашите решения. Вярваме обаче, че в оставащите 3 години от мандата, заедно с Вас и Вашата подкрепа ще успеем да решим голяма част от проблемите, които стоят пред нас. Какво плануваме да направим през следващата година? Да продължим да благоустрояваме селата; Да успеем да реализираме всички подготвени от нас проекти; В извънредната ситуация на COVID-19 да развием и надградим социалната дейност на общината, така че да достигнем до всеки нуждаещ се; Да продължим да разкриваме нови работни места; Да продължим да подобряваме качеството на обслужване на жителите на общината. Пожелаваме здраве на Вас и Вашите семейства. Пазете се!!! Ще очакваме да ни пишете както за положителните неща в нашата работа така и за нашите пропуски.

Новини

България се присъединява към Агенцията за ядрена енергетика на ОИСР

Published

on

Министър-председателят Бойко Борисов ще участва в официалната церемония по случай присъединяването на България към Агенцията за ядрена енергия (АЯЕ) на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР), съобщиха от “Дондуков” 1.

Церемонията ще се проведе онлайн на 19 януари, вторник.

В рамките на церемонията приветствия по случай членството на страната ни в АЯЕ ще направят българският министър-председател Борисов, генералният секретар на ОИСР Анхел Гурия , генералният директор на Агенцията Уилям Магууд и министърът на енергетиката Теменужка Петкова.

От Министерския съвет посочват:

През настоящата година България става 34-ата страна членка на Агенцията за ядрена енергия, в рамките на която участват държавите, опериращи почти 90% от инсталираните ядрени мощности в света. Страната ни става равнопоставен участник в международно сътрудничество с фокус върху високите постижения в областта на ядрената безопасност, технологиите, науката, законодателството и въпросите, свързани с околната среда и икономическия живот. За България ядрената енергия играе важна роля за гарантиране на националната, регионална и европейска енергийна сигурност, като в същото време предоставя енергия на достъпни цени и е ключов елемент за преминаване към нисковъглеродна икономика. Нейното значение като основен стълб на европейската електроенергийна система без въглеродни емисии бе потвърдено и в публикуваната през 2018 г. дългосрочна визия на ЕК за намаляване на емисиите на парникови газове до 2050 г. Сътрудничеството между България и Агенцията за ядрена енергия на ОИСР ще допринесе в значителна степен за постигане на чисто и надеждно енергийно бъдеще, в което ядрената енергия играе важна роля. Активното участие на страната ни в работните и специализираните органи, агенции и инициатива на ОИСР има първостепенно значение за подготовката на България за членство в глобалната общност на ОИСР. За целта в средата на миналата година българското правителство одобри допълнителни 1,2 млн. лв. за финансиране на дейностите по присъединяването на България към ОИСР. Членството е важен външнополитически приоритет за страната ни, но също така е от значение и за целия регион. Ангажираността на ОИСР с Югоизточна Европа е изключително полезно за успешното прилагане на необходимите реформи. През последните 10 години ОИСР се превърна от евроатлантическа в глобална организация на сходно мислещи държави и в момента членове на ОИСР са най-развитите икономики от Европа, Северна Америка, Южна Америка и Азия. Развитието на сътрудничеството с все по-широк кръг от държави допринася за налагането на добрите практики и постигането на по-добър живот.

Continue Reading

ВИДЕО

Здравният министър: Идеята на ваксинацията е над 60% имунизирани български граждани (ВИДЕО)

Published

on

Днес бях неправилно цитиран, аз казах, че COVID пренареди нашите приоритети, приоритет пред държавата са здравеопазването, образованието и спорта, след тях са всички останали.

Не обсъждаме вариант за отваряне на заведенията, нека да няма сърдити, не е място за емоция, място е за разум – в тази война има над 2 милиона загинали в целия свят. Това заяви пред журналисти в Бургас здравният министър проф. Костадин Ангелов, който проведе там извънредна среща с директорите на РЗИ-ата на Бургас, Ямбол и Сливен.

Той сравни започналата у нас ваксинация срещу коронавируса с маратон. „В самото начало сме на дългия маратон – няма значение кой как бяга през първите 100 метра, финалът е ясен: над 60% ваксинирани българи, само тогава ще има ефект от ваксинацията. Идеята е да стигнем максимален брой ваксинирани български граждани – над 60%“, посочи той.

Професорът изтъкна, че към момента пожелалите ваксинация преподаватели са около 30%, като увери, че пропусналите да се ваксинират в съответната фаза, могат да го сторят в следващата. „Процесът е динамичен, имаме достатъчно количества ваксини за всички български граждани, без притеснения, че няма да стигнат“, заяви Костадин Ангелов.

Continue Reading
loading...

Facebook

КАЛЕНДАР

януари 2021
ПВСЧПСН
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

ПОПУЛЯРНИ

tempobet

Office Lizenz Kaufen Windows 10 pro lizenz kaufen Office 2019 Lizenz Office 365 lizenz kaufen Windows 10 Home lizenz kaufen Office 2016 lizenz kaufen office lisans satın al office 2019 satın al