Създават Европейски център за цифрово образование

Българският еврокомисар Мария Габриел коментира новия План за действие в областта на цифровото образование, който е за периода 2021—-2027 г. В него е заложено създаването на Европейски център за цифрово образование. „Новият план отразява поуките от кризата с COVID-19, но и предлага нови мерки за създаване на ефективна екосистема за цифрово образование и подобряване на уменията, нужни за цифровия преход“, коментира тя във фейсбук.

Той надгражда и допълнително развива успешните инициативи от предходния мандат – Европейска седмица на програмирането (Code Week), борбата с незаконното съдържание и по-безопасен интернет за децата (SaferInternet4EU), стажовете „Цифровa възможност“ (DOT).

Някои от ключовите инициативи на Мария Габриел са:

 – Connectivity4School за по-добра свързаност на училищата, вкл. в селските и планинските райони.

 – Създаване на рамка за висококачествено цифрово образователно съдържание и европейска платформа за споделяне на сертифицирани онлайн ресурси (масови отворени онлайн курсове)

 – Европейски академии за учители по програма „Еразъм+“ в подкрепа на професионалното развитие на учителите

 – Нова европейска награда за учители, отличили се с новаторство в преподаването

 – Етични насоки относно изкуствения интелект (ИИ) и използването на данни в преподаването и ученето.

 – Разработване на учебни ресурси в областта на изкуствения интелект за училища и доставчици на услуги в областта на професионалното образование и обучение.

 – Насоки за насърчаване на цифровата грамотност и борбата с дезинформацията онлайн чрез образование и обучение.

 – Нов Европейски сертификат за цифрови умения

 – Предложение за препоръка на Съвета за подобряване на предоставянето на цифрови умения в образованието и обучението.

 – Насърчаване на участието на жените в образование и обучение, свързани с инженерните и техническите науки (STEM)

 – Създаване на Европейски център за цифрово образование и мрежа от национални цифрови центрове за свързване на националните органи, частния сектор, експертите, доставчиците на образование и обучение и гражданското общество.

„Цифровото образование не може и няма за цел да замени изцяло присъствения учебен процес. Но трябва да намерим най-добрия начин да съчетаем виртуалното и присъствено учене и мобилност, така че да можем адекватно да се адаптираме във всички ситуации“, убедена е Мария Габриел.

Предстои дискутиране на инициативите на Европейското образователно пространство и новият План за действие в областта на цифровото образование на третата Европейска среща на върха по въпросите на образованието, която ще се проведе онлайн на 10 декември. „С министрите от държавите членки и основни заинтересовани страни ще обсъдим практическото приложение на заложените мерки за преодоляване на последиците от кризата и адаптиране на образованието към цифровата ера“, обясни Габриел.

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене