Connect with us

Новини

Всеотдайност, мокаетлък и любов във фермата на Здравко от Сатовча

Published

on

Колко млади хора (от които 30% от тях нито учат, нито работят) в България вършат всяка работа с ентусиазъм, себераздаване, жар и сърце, и разбира се с много любов?Тази характеристика напълно подхожда да се каже за един от многото млади фермери от Сатовча Здравко Сиркьов. Трудно преодолял бюракратичните препятствия за изваждане на всички разрешителни, за кратко време Здравко направи една модерна ферма, с която не само той, а и Сатовча може да се гордее.Не случайно наскоро написах,че откъдето и както да го погледнеш, Сатовча си е една малка касабица. Всеки, който посети фермата, ще се впечатли от модерното съоражение,изключителната хигиена при доенето и съхраняването на млякото, което е с 6% масленост. Мляко може да се купи всеки ден, след 8,30 часа и вечер, след 20,00 часа, както и в дома на Здравко.Всеки, който дойде на място е клиент, който той много уважава и цени. Дали е проговорило”учителското” в мен и съм му дал съвети2 Няма как да пропусна.Говорихме си,че няма да накара хората да спрат да говорят за него, срещу него, да завиждат, злословят.Ще го има всичко това, важното е да не е вярно и той да не обръща внимание, да е над нещата . Това е част от успеха. На проспериращите, успели хора в България завиждат(защото те не могат да го направят) Успех и късмет в трудното предизвикателство, Здравко!

ГЕРБ

Народният представител Георги Динев: Мерки за подкрепа на семейства, бизнеса и запазване на заетостта…

Published

on

Скъпи приятели,

за Ваша информация публикувам отворените в момента за кандидатстване мерки за подкрепа на семейства, бизнеса и запазване на заетостта.

МЯРКА 60/40 е краткосрочен инструмент за спешна подкрепа на бизнеса за запазване на заетостта, но и за гарантиране на доходите на служителите. Тя ще продължи да предоставя подкрепа за бизнеса и през следващите 3 месеца. По нея се изплащат средства на работодатели от всички икономически сектори за запазване на заетостта за работници и служители:
· чиято работа е била преустановена през периода на обявените от Народното събрание извънредно положение и извънредна епидемична обстановка
· които по време на извънредното положение или извънредната епидемична обстановка са работили на непълно работно време
· които са ползвали отпуск на основание чл. 173а от Кодекса на труда
· на които е запазена заетостта след подадено уведомление за масови уволнения
· Работници и служители, осигурени в сектори “Хотелиерство и ресторантьорство” и “Друг пътнически сухопътен транспорт, некласифициран другаде”
За да кандидатстват, работодателите следва да представят в Дирекция „Бюро по труда“ пакет документи.

Повече информация, как се кандидатства, както и образци на документите можете да намерите на: https://www.az.government.bg/pages/pms-151/

МЯРКА 80/20 за секторите „Туризъм“ и „Транспорт“ ще продължи да подкрепя браншовете и през 2021 г. За нея могат да кандидатстват работодатели и самоосигуряващи се лица от секторите „Хотелиерство и ресторантьорство“, „Туризъм“ и „Транспорт“, които са платили данъците и осигуровките си за 2019 г. и докажат не по малко от 20 % спад в продажбите. Фирмите е необходимо да запазят работниците през целия период, в който получават държавна помощ за тях + ½ от това време. Тоест ако получават помощ 6 месеца е необходимо да ги запазят за поне 9 месеца.

Допълнителна информация за процедурата можете да намерите на: https://www.az.government.bg/…/izplashtane-na-kompensacii-…/

МЯРКА „ЗАЕТОСТ ЗА ТЕБ“
Общият бюджет на мярката е 160 млн. лв, като 50 млн. са насочени към секторите „Хотелиерство и ресторантьорство“ и „Туризъм“. Работодатели от всички икономически сектори, с изключение на селското стопанство, могат да наемат безработни по програмата. Мярката е приоритетно насочена към фирми от секторите „Хотелиерство и ресторантьорство“ и „Туристическа агентска и операторска дейност; други дейности, свързани с пътувания и резервации“. Безработните лица могат да бъдат наемани на пълно или непълно работно време за период до 6 месеца, през който ще получават средства в размер на минималната работна заплата и осигурителните вноски за сметка на работодателя. Лицата не трябва да са били наети при същия работодател един месец преди подаване на заявлението. След изтичане на 6-месечния срок на субсидирана заетост, работодателите ще бъдат задължени да запазят заетостта на 75% от подкрепените лица за период, равен на периода на субсидирана заетост. Заявления от работодателите ще се подават в Бюрата по труда в цялата страна.

За допълнителна информация за процедура, заявления и необходими документи: https://www.az.government.bg/…/izplashtane-na-kompensacii-…/

“ЗАПАЗИ МЕ“ – КОМПЕНСАЦИИ ЗА РАБОТЕЩИТЕ ВЪВ ВРЕМЕННО ЗАТВОРЕНИТЕ ЗАРАДИ КОВИД-19 БРАНШОВЕ.
Отделеният ресурс от правителството за тази мярка е 50 млн. лева Работниците и служителите ще имат право да получат финансова подкрепа за до 60 дни, в които са ползвали неплатен отпуск във връзка с наложените ограничения за осъществяване на дейността, за която са наети. За работещите на 8-часов работен ден, уговорена в основния им трудов договор, компенсацията ще е 24 лв. за всеки ден, в който са в неплатен отпуск.
Желаещите да получат тази финансова подкрепа е необходимо да предоставят на работодателя писмена декларация по образец, в която посочват периода за ползване на неплатен отпуск и банковата си сметка, по която да се изплащат компенсациите. Работодателят или упълномощен негов представител ще подава в дирекция “Бюро по труда” по месторабота документи за изплащане на компенсациите. Документите ще се разглеждат в срок от 10 работни дни след получаването им. Компенсациите ще се изплащат до 5 работни дни след одобрението на подаденото заявление.
Заявления се приемат от 30 ноември.

Повече информация на: https://www.mlsp.government.bg/pravitelstvoto-opredeli-reda… или на телефоните на Агенция по заетостта.

ПОМОЩ ЗА СЕМЕЙСТВА С ДЕЦА ДО 14 Г., КОИТО УЧАТ ОТ РАЗСТОЯНИЕ
Семействата с деца деца до 14-годишна възраст могат да се възползват от месечна целева помощ от 610 лв. за едно дете и 915 лв. за две деца при обявено извънредно положение или обявена извънредна епидемична обстановка.
За помощта за семейства с деца до 14г., които учат от разстояние:
• Могат да кандидатстват – хора в неплатен отпуск
– Самоосигуряващи се с временно прекъсната дейност.
– Безработни без право на обезщетение.
– Безработни с обезщетение под размера на минималната заплата.
• Има доходен тест в размер на 150% от минималната заплата. Т.е. за 2020 г. – 915 лв. на член от семейството.
• Максималният доход на семейство с 1 дете трябва да е до 2745 лв, а за семейство с 2 – 3660 лв.
• Максималният размер за месец при едно дете е 610 лв, при 2 и повече – 915 лв.
– При ограничения до 5 дни се плащат 152,50 лв. за едно дете и 228,75 лв. за две и повече деца.
– При ограничение от 6 до 10 дни – 305 лв. за едно дете и 457,50 лв. за две и повече.
• Не е необходим документ от работодател, че сте в неплатен отпуск, както и уведомление от ДГ или училище за обучението от разстояние.
• Може да се кандидатства на място, по имейл, по пощата и онлайн чрез Системата за сигурно електронно връчване.
Документи се подават в Дирекции „Социално подпомагане“ по настоящ адрес. Ако имате електронен подпис или персонален идентификационен код на НОИ, можете да подадете заявление и чрез Системата за сигурно електронно връчване.

Критериите и как се кандидатства вижте на: https://www.mlsp.government.bg/…/za-sayta-promyana-chl-16b.…

“РОДИТЕЛИ В ЗАЕТОСТ”
Безработни родители и такива, които искат да се върнат на работа след първата или след втората година от майчинството, може да кандидатстват за осигуряване на детегледачка за децата си по програмата „Родители в заетост“. Програмата е удължена до 2023 г. и за целта са отпуснати допълнително 15 млн. лева. Детегледач може да се наеме до 18 месеца, като семействата може да пожелаят това да е техен близък или роднина, регистриран в бюро по труда. Родителите на деца до 5г., които не са записани на ясла или детска градина, може да получат детегледач за до 8ч дневно. Хората с три или повече деца до 12г., записани в детска градина или училище – за до 4ч. Ако майката или бащата на децата са безработни, те трябва да започнат работа до четири месеца след одобрение по програмата. Кандидатстването става в бюрата по труда по настоящ или постоянен адрес.

Повече информация можете да намерите на: https://www.az.government.bg/pages/roditeli-v-zaetost/ . Ако имате въпроси може да пишете на: roditeli-v-zaetost-vaprosi@az.government.bg

‼️През декември ще бъде представена и нова мярка за запазване на заетостта .
В случай на допълнителни въпроси на разположение е и колцентърът на МТСП- 0800 88 001.

ФОНД НА ФОНДОВЕТЕ
Гаранции, обезпечаващи кредити за МСП, предоставяни от Банки партньори на Фонд на фондовете, в размер до 3 млн. лева. Общ размер на гаранциите – 170 млн. лв. за обезпечаване на нови кредити в размер до 850 млн. лв.
КАКВО ВКЛЮЧВА МЯРКАТА:
Предоставяне на оборотни и инвестиционни кредити в размер до 3 млн. лв., включително и реструктуриране при затруднено финансово състояние на предприятията вследствие кризата.
Има възможност засегнатите от кризата предприятия, които запазят заетостта да получат помощ и при изплащане на лихвите си за периода на кризата.
КАНДИДАТСТВАНЕ:
На сайта на Фонд на фондовете се оповестява информация за банките партньори, с които е сключено гаранционно споразумение. МСП ще могат да кандидатстват в избраната от тях банка партньор, като прилагат всички документи и декларации необходими за кандидатстване за кредит. Банката партньор преглежда документите, одобрява и отпуска кредитите.

Информация можете да намерите на: https://www.fmfib.bg/…/20-dalgovi-inst…/15-garantsii-po-opik .

ПОДКРЕПА ЗА УСТОЙЧИВ БИЗНЕС
Процедура цели да се предостави подкрепа чрез достъп до бизнес услуги за развитие на предприятия (вкл. самонаети лица) и менторство. Предвижда се тя да подпомогне крайните получатели на предвидените финансови инструменти по ОПРЧР и да осигури последваща подкрепа за реално стартираните предприятия по операции на ОПРЧР 2014-2020 или Закона за насърчаване на заетостта /ЗНЗ/, с цел първоначално укрепване на дейността им, по-добро управление и създаване на предпоставки за успешно и устойчиво бизнес развитие в бъдеще. Максималният размер на безвъзмездната финансова помощ е 5 000 лв.
Допустими кандидати са :
· Предприятия, създадени от участници в проекти по операция „Подкрепа за предприемачество“ на ОПРЧР 2014 – 2020 и самонаети лица, стартирали стопанска дейност чрез участие в проекти по същата операция;
· Микропредприятия, самонаети лица и социални предприятия, получили финансиране чрез финансов механизъм по ОПРЧР 2014 – 2020;
· Социални предприятия, получили подкрепа за създаване и разширяване на дейността по операция „Развитие на социалното предприемачество“ на ОПРЧР 2014 – 2020;
· Социални предприятия, получили подкрепа за създаване и разширяване на дейността по мерки от Стратегиите за Водено от общностите местно развитие на местни инициативни групи с финансиране от ОПРЧР 2014 – 2020;
· Микропредприятия и самонаети лица, стартирали дейност чрез проекти за подкрепа на предприемачеството по Стратегии за ВОМР на местни инициативни групи с финансиране от ОПРЧР 2014 – 2020.
Краен срок: 31.03.2021 г. 17:30 ч.

Условията и реда за кандидатстване вижте на: https://files2020.government.bg/b2d7f070-6411-47ad-ae55-377…

ДЪРЖАВЕН ФОНД „ЗЕМЕДЕЛИЕ“ ОТСРОЧВА КРЕДИТИТЕ НА ЖИВОТНОВЪДИТЕ, отпуснати на животновъди през периода 2008 – 2012 г. Размерът на лихвата по отсрочването на задълженията е в размер на 2 %.
Заявления за отсрочване на отпуснатите от фонда заеми ще се приемат в ОД на ДФ„Земеделие“ от 27 ноември 2020 г. до 26 февруари 2021 г.
От възможността за отсрочване на тези кредити могат да се възползват само кредитополучатели, които са подали заявление по схема за държавна помощ „Помощ за подкрепа за осигуряване на ликвидност на земеделските стопани, извършващи дейност в първичното селскостопанско производство за преодоляване на последствията от негативното икономическо въздействие от COVID-19“, за погасяване на кредити до 100 000 евро, като отсрочването е за остатъка от непогасеното задължение.

Повече информация на: https://www.dfz.bg/…/n…/DFZ_otsrochva_zaemite_jivotnovadite/

ДЪРЖАВЕН ФОНД „ЗЕМЕДЕЛИЕ“ ОТПУСКА 6 МЛН. ЛЕВА ЗА КРЕДИТИ ЗА СЕМЕНА И ТОРОВЕ НА ЗЕЛЕНЧУКОПРОИЗВОДИТЕЛИ ЗА РЕКОЛТА 2021Г. Кредитната линия има за цел да осигури на българските производители на зеленчуци оборотни средства за земеделските им стопанства, поради тежката пазарна конюнктура, породена от извънредните обстоятелства във връзка с пандемията от коронавирус (COVID-19) и влошените климатични условия при отглеждане на зеленчуковите култури.

Повече информация на: https://www.dfz.bg/…/DFZ_otpuska_krediti_semena_torove_zel…/

❗️❗️❗️Предстои правителството да разработи и още мерки в помощ на засегнатите сектори.

🍀Бъдете здрави и се пазете🍀

Continue Reading

Новини

Кметът на Петрич Д. Бръчков предлага да отпаднат наемите за месец декември за всички, които ползват общински обекти

Published

on

Да отпаднат наемите за месец декември за всички, които ползват общински обекти, ще предложи на общинските съветници кметът на община Петрич Димитър Бръчков, като подкрепяща мярка в условията на усложнена обстановка.

– общински жилища – 132 социално слаби семейства, за които кметското предложение е да бъдат освободени от наем и за м. януари,

– на търговски маси на общински пазар – производители на плодове и зеленчуци,

– на тържище за плодове и зеленчуци – Кърналово,

– на щандове в ТК ГУМ – Петрич,

– на ползвателите на тротоарно право пред търговски обекти,

– на лекарски кабинети,

– на производствени помещения – наематели на всички отдадени общински обекти.

Подпомагащата мярка да бъде валидна независимо дали обектите работят или не предвид заповедта на министъра на здравеопазването, предлага още кметът Димитър Бръчков.

Справката сочи, че посочената икономическа стъпка общо ще помогне на стотици жители на община Петрич и техните семейства в града и селата.

„Нашата цел е на местно ниво, според това, което имаме право и можем да направим, да облекчим затрудненото положение, в което Ковид пандемията поставя всички.

Надявам се, че приемането на тази икономическа мярка ще се отрази благоприятно за предстоящите празнични дни и ще компенсира до голяма степен евентуални загуби или спад в оборотите“, коментира кметът Димитър Бръчков.

Той изрази увереност, че предложението отново ще срещне подкрепата на общинските съветници, които и през м. март подкрепиха социално-икономическия пакет на Общинска администрация.

Предложението на кмета влиза за гласуване и решение на предстоящото редовно заседание на Общински съвет.

Continue Reading
loading...

Facebook

КАЛЕНДАР

ноември 2020
ПВСЧПСН
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30 

ПОПУЛЯРНИ


Office Lizenz Kaufen Windows 10 pro lizenz kaufen Office 2019 Lizenz Office 365 lizenz kaufen Windows 10 Home lizenz kaufen Office 2016 lizenz kaufen office lisans satın al office 2019 satın al