Подем и развитие! „Пирин-Текс”- Гоце Делчев инвестира 800 000 лв за изграждане на фотоволтаична електроцентрала върху покривите си!

Фотоволтаичната централа – поредна крачка към устойчивото ни развитие
На 30.09.2020 г. бе пуснат в експлоатация първият модул с мощност 322 kWp на фотоволтаичната централа на „Пирин-Текс”, а до края на м. октомври се очаква да заработи и вторият.
Дружеството инвестира около 800 000 лв в проекта за изграждане на 633,92 kWp фотоволтаична електроцентрала, ситуирана върху покривите на две от халетата, присъединена към вътрешната ел. мрежа и предназначена за собствена консумация. Генерираната от съоръжението електроенергия ще покрива около 18,5 % от собственото електропотребление на фирмата.
Краткосрочната цел на ръководството на компанията е възможно най-скоро около 25-30 % от използваната ел.енергия да бъде от възобновяеми енергийни източници (слънце или вятър) . Същевременно се работи и в посока за максимално намаление потреблението на енергия и ресурси за производството на единица продукция.

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене