/ВИДЕО/ Преразпределиха средствата за общински дейности съобразно условията наложени от COVID -19

При условията на пандемичната обстановка наложена от COVID – 19, днес местният парламент на община Гоце Делчев, гласува промяна на разпределението на предварително заложеният план на средствата от местни данъци и такси и постъпленията по европейски програми за общинските дейности.

Това стана ясно на днешното редовно заседание на Общински съвет на община Гоце Делчев. Изпълнението на собствените приходи на общината е 4 849 584 лв. които са разпределение за издръжка на местните дейности някои от които са за детските градини и ясли и масовият спорт в общината.

Новото разпределение на общинските разходи бе разгледано в точка 2 от дневния ред на заседанието: „ Одобряване на вътрешни компенсирани промени на разходите по обектите и новите обекти на Поименен списък по капитално строителство за придобиване на дълготрайни материални активи и основен ремонт на община Гоце Делчев за 2020 г.“. Компенсираните промени на разходите бяха представени от директорът на дирекция „финанси“ при общинска администрация Гоце Делчев, Йорданка Ендрева, които съветниците одобриха.

 

 

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене