И СУ „Никола Вапцаров“ в Хаджидимово, започва новата учебна година със спечелен проект по програма Еразъм+

Въпреки трудната 2020 година заради COVID 19, тя бе успешна за училището в Хаджидимово по отношение на кандидатстване по различните ключови дейности на програма Еразъм+. Сега предстои сериозна работа за качественото реализиране на заложените дейности.

Проектът е по Ключова дейност 229 „Партньорства за училищен обмен“. СУ „Никола Вапцаров“ е партньор в сътрудничество с училища от Европа, а именно:

OOU „Metodi Mitevskl-Brico“ – Лозово, Македония; KAYA ISMET OZDEN YATILI BOLGE ORTAOKULU – Никсар, Турция; SCOALA GIMNAZIALA NR.6 VULCAN – Вулкан, Румъния; Agrupamento de Escolas de Canedo – Канедо, Португалия, а координатор е IES Puerta de la Serena – Вилануева де ла Серена, Испания.

И шестте образователни институции са изявени в извънкласната и проектната дейност. Те са регистрирани на платформата eTwinning.

Заглавието на проекта е: „On a tous une place au soleil“ /„ Всички имаме място под слънцето“/. Проектът е с продължителност 24 месеца и включва 6 образователни работни срещи на ученици и учители. Координатор за пореден път е старши учител по български език и литература и френски език Заприна Глушкова.

В разговор с Глушкова тя сподели: „Нашата цел е този проект да отвори ново пространство за диалог между ученици, учители, родители, както и членове на местната общност, които също целят да подчертаят културното наследство на своя регион и за борба с всички форми на насилие. Изборът на дейности беше направен във връзка с разнообразието от аудитории и нива на класа, включени в проекта. Тези дейности ще насърчат работата в мултидисциплинарен екип. Учителите ще развият своите знания и разбиране за партньорските училищни системи. Те ще обменят практики и ще могат да изградят трайни лични връзки и да си създадат бъдещи сътрудничества. Развитието на междукултурните компетенции на учениците и учителите чрез стимулиране на любопитството и интереса към други култури, други страни, други начини на живот, образование, обучение и работа ще ни обогати от човешка, културна, социална и историческа гледна точка. Присвоявайки инструментите, предлагани в европейското пространство, учениците и учителите стават участници в европейското сближаване.“

Трябва да отбележим, че старши учител Заприна Глушкова е „виновникът“ вече 10 години в училището да се работи по европейски проекти на програма Коменски преди и сега програма Еразъм +. Вече 10 години учениците на СУ „Никола Вапцаров“ имат шанс да се срещат с европейски връстници, да споделят различни култури, да създават нови приятелства.

Директорът на училището Вангелия Петрелийска и координаторът на проекта Заприна Глушкова доволни си пожелаха успешна работа в очертаващата се нова трудна учебна година за работа.

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене