На 89-годишна възраст почина проф. д-р Никола Белев, Патриарх на световната ветеринарна наука

С прискърбие съобщаваме за кончината на проф. д-р Никола Белев, признат за Патриарх на световната ветеринарна наука. Проф. д-р Белев почина на 03.08.2020 година, понеделник, в София, на 89–годишна възраст. Развитието и постиженията на ветеринарномедицинската служба в България са тясно свързани с името му.

Проф. д-р Никола Белев е ръководил Националната ветеринарна служба на България в продължение на повече от 13 години, в които е допринесъл за повишаването на престижа й както в национален, така и в международен план. По инициатива на проф. д-р Белев е създадено научното обединение „Ветеринарно дело” през 1978 година, като държавен орган.

Професионалната биография на проф. д-р Никола Белев се свързва с изключително успешната му международна дейност, а активното му участие в редица междуправителствени организации оставя следа в световната ветеринарномедицинска професия.

От 1972 година проф. д-р Белев е бил постоянен делегат на OIE за България, през 1988 година е назначен за член на Административната комисия и Президент на Регионалната комисия на OIE за Европа, а през 1991 година – Координатор на страните-членки на OIE за Източна Европа. По време на Генералната сесия на OIE през май 2012 година, заради огромните си заслуги, проф. Белев е избран за Почетен президент на Регионалната комисия на OIE за Европа. Приносът на проф. д-р Никола Белев в развитието и утвърждаването на престижа на Световната организация по здравеопазване на животните е огромен.

С многобройните си срещи с президенти, председатели на парламенти, министър-председатели, министри на външните работи и на земеделието в редица страни по света проф. д-р Белев е допринесъл здравеопазването на животните и контролът на храните да се превърнат в държавна политика и в изключително важно обществено значимо явление. Той е един от главните двигатели и реализатори на идеята за по-тясно сътрудничество между източно- и и западноевропейските страни, а също така на OIE с ЕС, ФАО, СЗО, Световната търговска организация и Световната банка.

Разностранната, всеотдайна и ефективна дейност на проф. д-р Никола Белев е високо оценена и призната от ръководството на OIE. През май 2001 г. той е награден с най-високото отличие на организацията – златен медал за изключителни заслуги към световната ветеринарномедицинска наука.

Френското правителство го удостоява със званието „Кавалер на Ордена за земеделски заслуги” (Officier de l’Ordre du Mérite Agricole, 2007) за неговите професионални качества и заслуги за развитие на селското стопанство и ветеринарното дело на Франция.

Проф. д-р Белев е избран за чуждестранен член на Руската селскостопанска академия (1997), Сръбската ветеринарна академия (2004) и Украинската селскостопанска академия (2005).

Българска агенция по безопасност на храните изказва съболезнования на близките на проф. д-р Никола Белев!

Поклон пред паметта му!

 

 

 

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене