Дебитът в м. Марулево изчерпан след 6 разрешителни, сред които и на общинския съветник Бисер Стойчев

Мераклиите да строят вили в землището на с. Еленово удариха на камък – свърши водата

Дебитът в м. Марулево изчерпан след 6 разрешителни, сред които и на общинския съветник Бисер Стойчев . Специалисти предупреждават: Това е само началото, нивото под Благоевград непрекъснато пада.

Директорът на Басейнова дирекция „Западнобеломорски район” инж. Момчил Пашов резюлира с „не“ намерението на благоевградчанката Наталия Гъркова да си построи скромна едноетажна вила в местността Марулево, намираща се в землището на с. Еленово. Причината е че е изчерпан дебитът на водата.

Идеята на Гъркова бе да направи водоснабдяване на имота си със сондажен кладенец, с дълбочина не повече от 55 метра, но според дирекцията той ще окаже сериозен натиск върху подземно водно тяло „Пукнатинни води в Рило-Родопски метоморфити“, затова няма как да й бъде разрешено.

Съгласно чл. 43, ал. 2 от Закона за водите физическите лица, които са собственици или ползватели на недвижим имот, разположен в населено място, имат право на безвъзмездно водовземане до 10 куб.м на денонощие за собствени потребности от намиращите се в него повърхностни и подземни води. Затова в плана за управление на речните басейни за всяко от населените места е определен максимален брой водовземни съоръжения, за които има гарантирани водни количества.

Към настоящия момент обаче за благоевградското с. Еленово максимално разрешеният брой за собствени потребности, за които могат да бъдат осигурени водни количества, е изчерпан. Проверка в регистрите установи обаче, че лимитът е достигнат с издадени 2 разрешителни за водовземане и 4 чакащи реда си за реализация, но вече одобрени от дирекцията инвестиционни предложения.

По тази причина дирекцията категорично отказва съгласуване на намерението на Гъркова и на практика единственият й вариант е да си построи вила, на която да ходи с багажник, пълен с питейна вода. В местността е невъзможно водоснабдяване по друг начин, защото в целия район няма ВиК структура и е невъзможно свързването на виладжиите с питеен довопровод.

Припомняме, че един от хората, които изпревариха Гъркова, е благоевградският общински съветник Бисер Стойчев, който още преди 2 г. задейства процедурите по събиране на разрешителни за строеж на вила в същата местност. Стойчев навреме успя да получи разрешително за избиване на сондажен кладенец с дълбочина до 8 метра и на водоплътна изгребна яма, тъй като ВиК – Благоевград официално го уведоми, че не може да му осигури вододоснабдяване и отвеждане на отпадъчните води от имота.

Отказът на дирекцията за сондажен кладенец в едно от най-големите благоевградски села, до което дори пътува градска автобусни линия, е само началото на един процес, за който специалистите от години предупреждават: подземните водни нива под Благоевград непрекъснато падат. Това ще се окаже огромна пречка за собствениците на парцели в района, които имат намерение да строят, ще свали сериозно и цената на земята, ако същите решат да се отърват от нея.

Друг проблем със сондажните кладенци наскоро бе огласен от екоминистъра Емил Димитров-Ревизоро, според когото от над 7400 сондажа за вода у нас 40% са без разрешителни, а 60% нямат санитарно-охранителни зони.

ВАНЯ СИМЕОНОВА

struma.bg

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене