ВиК ще извърши планова профилактика на водопроводната мрежа в гр. Благоевград и малки населени места в общината

„Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – Благоевград уведомява, че предстои да бъде извършена планова профилактика /почистване и последваща дезинфекция/ на резервоар „Чакалица“, както и подаване на вода със силно повишена концентрация на хлор (CL) към напорните резервоари и вътрешната водопроводна мрежа, захранвана от ПСПВ – Благоевград към следните населени места, без спиране на водоподаването: гр. Благоевград, селата Дъбрава, Бело поле, Покровник, Рилци и с. Изгрев, община Благоевград, при следния график:

гр. Благоевград – от 18:00 часа на 28.07.2020 (вторник) до 06:00 часа на 31.07.2020 ч. (петък)

с. Дъбрава –  от 18:00 часа на 28.07.2020 (вторник) до 06:00 часа на 31.07.2020 ч. (петък)

с. Бело поле – от 18:00 часа на 28.07.2020 (вторник) до 06:00 часа на 31.07.2020 ч. (петък)

с. Покровник – от 18:00 часа на 28.07.2020 (вторник) до 06:00 часа на 31.07.2020 ч. (петък)

с. Рилци – от 18:00 часа на 28.07.2020 (вторник) до 06:00 часа на 31.07.2020 ч. (петък)

с. Изгрев – от 18:00 часа на 28.07.2020 (вторник) до 06:00 часа на 31.07.2020 ч. (петък)

„Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – Благоевград обръща внимание, че водата в периода на профилактиката няма да бъде годна за питейно-битови цели.

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене