Осветени са сътрудниците на комунистическите служби в адвокатската колегия в Благоевград

Оказа се, че ръководни постове в адвокатските колегии в страната са заемани от сътрудниците на тоталитарните комунистически служби | Снимка: desebg.com.

 

 

Комисията по досиетата разкри сътрудниците на тоталитарните комунистически служби, заемали или заемащи ръководни постове в адвокатските колегии в Благоевград и Бургас.

По закона за досиетата Комисията е задължена да извърши проверката в председателите, заместник-председателите и членовете на адвокатските съвети, контролните съвети и дисциплинарните съдилища на адвокатските колегии.

Проверката в адвокатската колегия в Благоевград

Проверката в адвокатската колегия в Благоевград е засегнала 92 души на ръководни позиции (решение №2-1823 от 16 юни 2020 г.).

От тях Комисията по досиетата е установила принадлежност на 5-ма, но е обявила данните за 1 лице, тъй като другите са починали, а по закон в тези случаи информацията за сътрудниците не е публична.

Разкритият сътрудник е Бойка Николова Юсева, член на дисциплинарен съд от 29.01.2000 г. до 29.01.2002 г.; член на адвокатски съвет от 29.01.2002 г. до 31.01.2004 г.; председател на адвокатски съвет от 31.01.2004 г. до 27.01.2007 г.; член на адвокатски съвет от 13.05.2010 г. до 18.02.2016 г.

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене