Нови 11 работни места по проект „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в община разлог

Нови 11 работни места откриха в община Разлог по социален проект който тече в момента в  повечето общини в Пиринско .

В община Разлог  са назначени координатор, диспечер и 9 броя разносвачи по проекта „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания ”, финансиран по Оперативна програма Развитие на човешките ресурси 2014-2020 г.

Целта на проекта е предоставяне на услуги по домовете за справяне с извънредната ситуация заради пандемията COVID-19, оказване на подкрепа на възрастни хора над 65 години с ограничения или невъзможност от самообслужване; хора с увреждания; възрастни в риск – лица в зависимост от грижа, поради увреждане, неподвижност или невъзможност за водене на независим и самостоятелен живот; поставени под карантина във връзка с COVID – 19; самотен/ родител/ с деца до 12 г., които са в невъзможност да оставят децата си сами.

На лицата от целевите групи ще се извършва закупуване и доставка на храна, хранителни продукти и продукти от първа необходимост, лекарства (закупени със средства на потребителите, а не са социална помощ от общината), заплащане на битови сметки, заявяване и получаване на неотложни административни услуги (със средства на потребителите).

На телефон 0747/80942 се приемат заявки за закупуване на хранителни продукти и продукти от първа необходимост, лекарства /закупени със средства на потребителите/, заплащане на битови сметки, заявяване и получаване на неотложни административни услуги от жителите на всички населени села в Община Разлог.

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене