Тази седмица в „Свободни думи“!!!

Тази седмица в „Свободни думи“!

НЕЩО ЛИЧНО!

Нещо, което цели да ви предпази от бъдеща крайна некоректност!

ОЧАКВАЙТЕ:

https://www.facebook.com/top.presa/videos/291734318882577/

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене