От днес: Млечните кухни отварят врати!

При засилени мерки и медицински контрол днес децата ще влязат в детските градини и ясли. Заедно с тях врати отварят и млечните кухни.

Според указанията на Министерството на здравеопазването и на Министерството на образованието за децата няма да се изисква медицинска бележка, на входа ще се мери температурата и всяко дете ще бъде проверено за симптоми. Родителите ще попълват декларация за информирано съгласие и за споделена отговорност относно мерките в детските градини и ясли. Освен това те са длъжни да уведомяват персонала за здравословното състояние на детето или в случаите, когато те самите имат симптоми на коронавирус.

За педагогическия и непедагогическия персонал ще бъдат осигурени лични предпазни средства.

Припомняме, че в анкета на община Пловдив над 80% от родителите на деца от предучилищна възраст изявиха готовност да пуснат децата си на детска градина. Над 60% от участвалите в анкетата споделиха, че отварянето на детските градини е пряко свързано със завръщането им на работа.

Все пак Министерството на здравеопазването препоръча на всички родители, които могат да гледат децата си вкъщи, да го направят, защото опасността от заразата все още не е отминала. Частните учебни заведения пък трябва сами да организират работата си съобразно указанията на МЗ.

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене