ВиК – Благоевград започва почистване и дезинфекция на резервоарите и водопроводната мрежа

Водоснабдяване и канализация” ЕООД – Благоевград уведомява своите абонати, че в периода от 18.05.2020 г. до 05.06.2020 г. ще бъде извършена профилактика (почистване и дезинфекция) на резервоарите и водопроводната мрежа на населените места, експлоатирани от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – Благоевград.

Профилактиката ще бъде извършена както следва:

РП Благоевград, град Благоевград

Населено място Период

с. Горно и Долно Българчево
От 08:00 часа на 18.05.2020 г. – понеделник
До 17:00 часа на 19.05.2020 г. – вторник
с. Горно Церово
От 08:00 часа на 19.05.2020 г. – вторник
До 17:00 часа на 20.05.2020 г. – сряда
с. Зелен дол
От 08:00 часа на 20.05.2020 г. – сряда
До 17:00 часа на 21.05.2020 г. – четвъртък
с. Селище
От 08:00 часа на 21.05.2020 г. – четвъртък
До 17:00 часа на 22.05.2020 г. – петък
с. Логодаж
От 08:00 часа на 26.05.2020 г. – вторник
До 17:00 часа на 27.05.2020 г. – сряда
с. Падеш и
с. Долно Лешко
От 08:00 часа на 27.05.2020 г. – сряда
До 17:00 часа на 28.05.2020 г. – четвъртък
с. Мощанец
От 08:00 часа на 28.05.2020 г. – четвъртък
До 17:00 часа на 29.05.2020 г. – петък
с. Бучино
От 08:00 часа на 01.06.2020 г. – понеделник
До 17:00 часа на 02.06.2020 г. – вторник
с. Дренково
От 08:00 часа на 02.06.2020 г. – вторник
До 17:00 часа на 03.06.2020 г. – сряда

Участък Симитли
Населено място Период
гр. Симитли
с. Градево
От 08:00 часа на 01.06.2020 г. – понеделник
До 17:00 часа на 02.06.2020 г. – вторник
с. Брежани
с. Полето
От 08:00 часа на 18.05.2020 г. – понеделник
До 17:00 часа на 19.05.2020 г. – вторник
с. Крупник
с. Полена
с. Черниче
От 08:00 часа на 20.05.2020 г. – сряда
До 17:00 часа на 21.05.2020 г. – четвъртък

РП Гоце Делчев, град Гоце Делчев

Участък Гоце Делчев
Населено място Период
гр. Гоце Делчев
От 8:00 часа на 27.05. до 17:00 часа 29.05.2020 г.
с. Корница
От 8:00 часа на 01.06.до 17:00 часа 02.06.2020 г.
с. Брезница
От 8:00 часа на 26.05.до 17:00 часа 28.05.2020 г.
с. Лъжница
От 8:00 часа на 03.06. до 17:00 часа 04.06.2020 г.
с. Борово
От 8:00 часа на 20.05. до 17:00 часа 21.05.2020 г.
кв. „Средна“ – гр.Гоце Делчев
От 8:00 часа на 28.05. до 17:00 часа 29.05.2020 г.
с. Мусомища
От 8:00 часа на 18.05. до 17:00 часа 19.05.2020 г.
с. Господинци
От 8:00 часа на 26.05. до 17:00 часа 27.05.2020 г.
с. Буково
От 8:00 часа на 28.05. до 17:00 часа 29.05.2020 г.
с. Делчево
От 8:00 часа на 26.05. до 17:00 часа 27.05.2020 г.
с. Баничан
От 8:00 часа на 21.05 до 17:00 часа 22.05.2020 г.

Участък Гърмен
Населено място Период
с. Гърмен
От 8:00 часа на 18.05. до 17:00 часа 19.05.2020г.
с. Дебрен
От 8:00 часа на 19.05. до 17:00 часа 20.05.2020г.
с. Дъбница
От 8:00 часа на 20.05. до 17:00 часа 21.05.2020г.
с. Хвостяне
От 8:00 часа на 21.05. до 17:00 часа 22.05.2020г.
с. Крушево
От 8:00 часа на 26.05. до 17:00 часа 27.05.2020г.
с. Огняново, с. Марчево
От 8:00 часа на 27.05. до 17:00 часа 28.05.2020г.
с. Балдево
От 8:00 часа на 28.05. до 17:00 часа 29.05.2020г.
с. Ковачевица
От 8:00 часа на 01.06. до 17:00 часа 02.06.2020г.
с. Скребетно
От 8:00 часа на 01.06. до 17:00 часа 02.06.2020г.
с. Осиково От 8:00 часа на 03.06. до 17:00 часа 04.06.2020г.
с. Рибново
От 8:00 часа на 04.06. до 17:00 часа 05.06.2020г.

Участък Хаджидимово
Населено място Период
с. Тешово
От 8:00 часа на 18.05. до 17:00 часа 19.05.2020г.
с. Лъки От 8:00 часа на 19.05. до 17:00 часа 20.05.2020г.
с. Парил От 8:00 часа на 21.05. до 17:00 часа 22.05.2020г.
с. Гайтаниново
От 8:00 часа на 26.05. до 17:00 часа 27.05.2020г.
с. Нова Ловча
От 8:00 часа на 01.06. до 17:00 часа 02.06.2020г.
с. Блатска
От 8:00 часа на 18.05. до 17:00 часа 19.05.2020г.
с. Илинден
От 8:00 часа на 19.05. до 17:00 часа 20.05.2020г.
с. Копривлен
От 8:00 часа на 19.05. до 17:00 часа 20.05.2020г.
с. Нови Ляски
От 8:00 часа на 21.05. до 17:00 часа 22.05.2020г.
с. Садово
От 8:00 часа на 26.05. до 17:00 часа 27.05.2020г.
гр. Хаджидимово От 8:00 часа на 28.05. до 17:00 часа 29.05.2020г.
с. Петрелик
От 8:00 часа на 01.06. до 17:00 часа 02.06.2020г.
с. Абланица
От 8:00 часа на 19.05. до 17:00 часа 20.05.2020г.
с. Теплен
От 8:00 часа на 21.05. до 17:00 часа 22.05.2020г.
с. Беслен
От 8:00 часа на 26.05. до 17:00 часа 27.05.2020г.

Участък Сатовча
Населено място Период
с. Сатовча
От 8:00 часа на 26.05. до 17:00 часа 29.05.2020г.
с. Крибул
От 8:00 часа на 18.05. до 17:00 часа 19.05.2020г.
с. Долен
От 8:00 часа на 19.05. до 17:00 часа 21.05.2020г.
с. Осина
От 8:00 часа на 04.06. до 17:00 часа 05.06.2020г.
с. Кочан
От 8:00 часа на 03.06. до 17:00 часа 04.06.2020г.
с. Ваклиново
От 8:00 часа на 27.05. до 17:00 часа 29.05.2020г.
с. Жижево
От 8:00 часа на 29.05. до 17:00 часа 30.05.2020г.
с. Фъргово
От 8:00 часа на 21.05. до 17:00 часа 22.05.2020г.
с. Вълкосел
От 8:00 часа на 19.05. до 17:00 часа 22.05.2020г.
с. Слащен
От 8:00 часа на 28.05. до 17:00 часа 29.05.2020г.
с. Плетена
От 8:00 часа на 01.06. до 17:00 часа 04.06.2020г.

РП Разлог, град Разлог

Участък Разлог
Населено място Период
гр. Разлог
Резервоар – „23септември”
От 8:00 часа на 27.05. до 17:00 часа 29.05.2020г.
Резервоар – „Голак”
От 8:00 часа на 27.05. до 17:00 часа 29.05.2020г.
Резервоар – „Саровица”
От 8:00 часа на 27.05. до 17:00 часа 29.05.2020г.
с. Баня
Резервоар – „Св.Троица”
Резервоар – село Баня
От 8:00 часа на 20.05. до 17:00 часа 21.05.2020г.
с. Годлево
От 8:00 часа на 01.06. до 17:00 часа 02.06.2020г.
с. Бачево
От 8:00 часа на 01.06. до 17:00 часа 02.06.2020г.
с. Елешница
От 8:00 часа на 03.06. до 17:00 часа 04.06.2020г.
с. Добърско
От 8:00 часа на 18.05. до 17:00 часа 19.05.2020г.
с. Горно Драглище
От 8:00 часа на 18.05. до 17:00 часа 19.05.2020г.
с. Долно Драглище
От 8:00 часа на 18.05. до 17:00 часа 19.05.2020г.
местност „Бетеловото”
От 8:00 часа на 03.06. до 17:00 часа 04.06.2020г.
Резервоар – „Кулиното“
/Бойков рид/
От 8:00 часа на 03.06. до 17:00 часа 04.06.2020г.
местност – „Предел”
От 8:00 часа на 22.05. до 17:00 часа 22.05.2020г.

Участък Банско
Населено място Период
гр. Банско
-ниска зона
От 8:00 часа на 26.05. до 17:00 часа 28.05.2020 г.
-висока зона
От 8:00 часа на 20.05. до 17:00 часа 20.05.2020 г.
Резервоар „Св.Иван”
От 8:00 часа на 19.05. до 17:00 часа 19.05.2020 г.
гр .Добринище
От 8:00 часа на 29.05. до 17:00 часа 29.05.2020 г.
с. Места и с.Филипово
От 8:00 часа на 02.06. до 17:00 часа 02.06.2020 г.
с. Кремен
От 8:00 часа на 03.06. до 17:00 часа 03.06.2020 г.
с. Гостун
От 8:00 часа на 05.06. до 17:00 часа 05.06.2020 г.
с. Осеново
От 8:00 часа на 04.06. до 17:00 часа 04.06.2020 г.
с. Обидим
От 8:00 часа на 01.06. до 17:00 часа 01.06.2020 г.

Участък Белица
Населено място Период
гр. Белица
От 8:00 часа на 19.05. до 17:00 часа 20.05.2020 г.
с. Краище
От 8:00 часа на 21.05. до 17:00 часа 22.05.2020 г.
с. Горно Краище и с. Дагоново
От 8:00 часа на 27.05. до 17:00 часа 28.05.2020 г.

Участък Якоруда
Населено място Период
гр. Якоруда
От 8:00 часа на 20.05. до 17:00 часа 22.05.2020 г.
с. Аврамово
От 8:00 часа на 19.05. до 17:00 часа 19.05.2020 г.
с. Конарско
От 8:00 часа на 15.05. до 17:00 часа 15.05.2020 г.
с. Юруково
От 8:00 часа на 18.05. до 17:00 часа 18.05.2020 г.

РП Струма – Община Струмяни

Населено място Период
с. Микрево
От 8:00 часа на 27.05. до 17:00 часа 27.05.2020 г.
с. Каменица

От 8:00 часа на 28.05. до 17:00 часа 28.05.2020 г.
с. Раздол От 8:00 часа на 29.05. до 17:00 часа 29.05.2020 г.
с. Игралище
От 8:00 часа на 03.06. до 17:00 часа 03.06.2020 г.

В посочения период, горецитираните населени ще бъдат с нарушено водоподаване.
“Водоснабдяване и канализация” ЕООД – Благоевград обръща внимание на всички потребители, че водата няма да бъде годна за питейнно-битови цели приблизително едно денонощие.

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене