Инж. Росица Димитрова: ВиК-Благоевград е финансово стабилно дружество, което развиваме успешно

Инж. Росица Димитрова е инженер-химик и строителен инженер ВиК, с допълнителни квалификации в областта на управлението на инвестиционни проекти от ВиК оператори, икономика и мениджмънт на ВиК отрасъла, професионален мениджмънт и др. Във „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – Благоевград работи от 2010 г. а от м. септември 2014 година е негов управител. Дружеството има 4 регионални подразделения, екип от 540 души и предоставя водоснабдителна услуга на 11 общини от Благоевградска област, с население близо 200 000 души. Участвала е в множество световни и национални конференции, свързани с развитието на ВиК сектора, устойчиво опазване на природните ресурси и др.

Инж. Димитрова, до каква степен кризата с COVID-19 се отразява на държавно предприятие като ВиК?
Като цяло една такава криза се отразява неблагоприятно не само на предприятията във ВиК сектора. „Водоснабдяване и канализация“, както и всички останали дружества, целият бизнес, хората по света и всеки един аспект от нашия живот са засегнати от тази криза. Нейният мащаб и стихия са непознати досега и наложиха тотална промяна в ежедневието ни, нашия мироглед, навиците ни, стила ни на работа и общуване. Но най-важното в нея е да съхраним онова, което е безценно и онова, което не би могло да бъде върнато, а именно човешкия живот, дори и с цената на непривични за всички ни ограничения. ВиК е държавно дружество, но е на 100% самоиздръжка. В чисто финансов план за месец март имаме спад около 20 % на приходите, което се дължи на намаленото потребление от големи клиенти като хотели, заведения и други стопански обекти. По време на извънредното положение спря изпълнението на Инвестиционната програма, като се наложи да работим само в аварийни ситуации. Разбира се, сега след отпадането му, възобновяваме с пълна сила изпълнението на предвидените обекти, нямам съмнение, че ще се справим с всичко в срок. За нас най-важни са хората. Въпреки кризисната ситуация, във ВиК няма съкратени служители и работници или намалени възнаграждения, дори и в условия на намалено работно време, което бяхме въвели. Държим да запазим екипа и специалистите си, за да можем скоро да наваксаме всичко пропуснато.

И когато говорим за криза, не можем да подминем водната криза в Перник, на която неотдавна бяхме свидетели. Сякаш след нея ВиК секторът у нас се наблюдава под лупа – и от институциите, и от гражданите. Това влияе ли на нормалния ритъм на работа на управляваното от Вас дружество?
Истина е, че предизвикателствата пред водния сектор в България никак не са малко. Особено, когато налице са подобни кризисни ситуации, няма как институциите и потребителите да не концентрират вниманието именно върху  работата на водните дружества. В една или  друга степен това влияе на всички нас, но за да бъда откровена, лично аз нямам притеснения. Спокойна съм, защото ВиК – Благоевград има потенциал и отлично познавам методите на работа.  През годините, в професионален план, аз се убедих, че има ли желание, има и начин. Колкото до това дали стриктният контрол влияе на нормалния ритъм на работа – не бих казала. Него трябва да го има във всеки един момент. Във ВиК –Благоевград работят изключително отговорни хора, специалисти, които обичат това, с което се занимават и действат професионално във всякакви ситуации. Смея да твърдя, че през последните години във ВиК – Благоевград, с общи усилия успяхме да създадем подходящ работен климат. Обединени сме от една кауза – „Вода до всеки дом“, и с общи усилия успяваме да се справим.

В този контекст, какви са предизвикателствата пред Вас, с които трябва да се справяте?
Както казах и преди малко, предизвикателства в нашата сфера не липсват, напротив. Много са факторите, които в даден момент създават трудности. Важното е да ги преодоляваме. Един от основните проблеми във ВиК сектора е остарялата и изключително амортизирана подземна инфраструктура. Тук не говоря само за територията на Благоевградска област, почти навсякъде е така. Често това води до аварии, създава неудобство на потребителите, но ние от своя страна правим всичко, което е по силите ни, стараем се да реагираме възможно най-бързо и ефективно. Ежедневно нашите аварийни екипи работят на терен и решават подобни проблеми. И когато говорим за предизвикателства, искам да вметна, че тези хора, които виждаме да отстраняват проблемите по ВиК мрежата, всеки ден се сблъскват  с предизвикателства. За мен е важно нашите клиенти да разберат, че дейността на аварийните екипи е високоотговорна. Често жителите остават с впечатление, че само един или двама души от цял екип работят, а другите бездействат отстрани. Това категорично не е е така. Всеки един от тези хора има своята функция, всеки носи своята отговорност. Ако един човек работи в изкоп, например, тези, които са около мястото, изпълняват определени действия, отговарят за определени дейности, така че да не се допусне трудова злополука например. В годините, не говоря конкретно за Благоевград, а като цяло, за съжаление, са ставали инциденти, някои от тях с фатален край. Ето затова е необходимо да се спазват всички изисквания за безопасност в процеса на работа, и всеки да подхожда с отговорност към своите задължения.  Не трябва да забравяме, че тези хора често работят и на труднодостъпни места, понякога и при недотам подходящи метеорологични условия. Ако трябва да обобщим дотук, едно от основните предизвикателства пред нас е да доставяме качествена услуга, въпреки трудностите, които често срещаме, заради остарялата и амортизирана подземна инфраструктура. Другото предизвикателство, с което смятам, че се справяме успешно е повишаване на квалификацията на отделните кадри, които работят във ВиК – Благоевград. Това се случва, благодарение на различни обучения, в които активно участваме. Смятам, че инвестицията в човешкия ресурс е сред най-ценният капитал, който един ръководител може да направи, защото неминуемо това води до дълготрайни позитиви. Спокойно мога да кажа, че сме абсолютно отворени към всякакви иновации, които по един или друг начин спомагат за повишаване на нивото на услугата, която предлагаме. Щом питате за предизвикателства, няма как да не спомена и усилията, които ежедневно насочваме в посока превенция загубата на вода. Опитваме се да постигнем необходимото ниво на контрол, така че , ако има загуби, то те да са в минимални количества. Загубите на вода  по мрежата е наистина сериозен проблем. Те са физически, т.е. дължат се на остарялата мрежа и честите аварии по нея. От друга страна причината за търговските загуби е неточното отчитане на самия разход на вода и нерегламентираното й ползване. ВиК – Благоевград работи усилено в тази посока, като за 2019 г. общите загуби за дружеството са 57%, а за страната са 63-64%, като има населени места като Благоевград и прилежащите села, в които общите загуби са между 18 и 23%. Трудно ще ни стигне времето, за да обобщим всички предизвикателства във водния сектор, най-важно е обаче, когато има такива, те да ни мотивират, а не да се плашим от тях.

На фона на тежките проблеми в Перник  и в някои други градове, не можем да не отбележим, че в Благоевград се предлага качествена услуга. Какво Ви коства това?
Да, така е. Благодаря за обективната оценка! За нас тя е изключително важна, защото влагаме цялата си енергия да работим професионално, устремени към крайната цел. Нашите клиенти заслужават възможно най-качествената услуга и ние се стараем да им я предоставим. Неслучайно и мотото, което ни води ежедневно напраед е: „С отношение към всяка капка. ВОДА! ИНОВАЦИИ! КАЧЕСТВО!“. Колкото до въпроса какво ни коства това, няма да се спирам на трудностите, вече споменах някои от тях, само ще кажа, че резултатите, които постигаме се дължат на отговорността и на отдадеността на работата, която вършим като екип. Смятам, че без това трудно бихме се справили успешно. Факт е, че успяхме да променим отношението на потребителите към нас. Благодарим им за търпението и разбирането, което проявяват в моменти, когато се извършват аварийните ремонти. Доказахме, че едно държавно предприятие може да се управлява и работи успешно в полза на гражданите.

Една от най-коментираните теми винаги е цената на водата. Очаква ли се повишение през 2020 година и от какво зависи това?
Цената на предоставената услуга е изключително деликатна тема. Знаете, че в Благоевградска област години наред тя не бе повишавана, въпреки този факт, ние успявахме да предоставяме качествена услуга на нашите абонати. Горната граница на цената се определя от Комисията за енергийно и водно регулиране, като в Стратегията за развитие и управление на водоснабдяването и канализацията в България е записано, че цените на услугите не трябва да превишават прага на социалната поносимост, който към момента, съгласно действащото законодателство е 2,5 % от средния доход на домакинството. Цената бе актуализирана от  01.01.2020 година, като за момента не се предвижда ново увеличение. Работим по утвърдения Бизнес план на дружеството за 5-годишния регулаторен период – 2017 -2021 г. Трябва да бъде ясно казано, че когато има промяна в цената на водата, тя не се прави с цел печалба,  а инвестиции. Добре е да се знае, че Дружеството плаща такса „Водоползване“ към БД „Западнобеломорски район“ , по тарифи, утвърдени от МОСВ, заплати, осигуровки на служителите, материали за Инвестиционната програма и др. Издържаме се на 100% от собствени приходи.

Инж. Димитрова, липсата на дъжд и сняг тази зима застрашават ли Благоевградска област от евентуална криза с водата през лятото?
Само за уточнение – ние оперираме само на територията на 11 от общо 14-те общини в Благоевградска област. ВиК – Благоевград разполага с резервни водоизточници, които могат да бъдат включени във водоснабдителната система, има и помпени станции. Истина е, че съществуват населени места в Благоевградска област, които са с локални собствени водоизточници, за тях има известен риск от налагане на воден режим, но само при положение, че има продължително трайно засушаване и липса на дъжд. Като цяло съм оптимист и мога да кажа, че ситуацията в Благоевградска област е под контрол или поне на обособената  територия на Дружеството. Конкретно за Благоевград – съществуват резервни водоизточници, които могат да се използват при непредвидени обстоятелства, така областният център има възможност и за помпажно водоснабдяване.

Нужни са  огромни ресурси за поддържане, за реконструкция на мрежата в областта и тук отново на дневен ред идва темата с ВиК-Асоциацията и липсата на консолидация в нашата област. Има ли все още някакъв шанс Благоевградска област да се възползва от европейско финансиране в сектора, тъй като се заговори за евентуална такава възможност за областите, в които само една община не е член на асоциациите?
Факт е, че  за да се поддържа ВиК инфраструктурата е необходим изключително сериозен финансов ресурс. На базата на изготвените мастър планове за областта през 2012 година за реконструкция на ВиК мрежа, съоръжения, довеждащи водопроводи, ПСПВ, ПОСВ в Благоевградска област са нужни около 1 млрд. лева. Около 700 млн. лева са необходими за 11-те общини, които са включени в обособената територия на Дружеството,в това число община Струмяни, за която са необходими  – 29 млн. лв. За останалите 3, които към момента реално не са част от обособената територия – Кресна – 32 млн. лв., Сандански – 106 млн. лв. и Петрич – 159млн. лв. или общо необходимите средства са над 280 млн. лв. Можете сами да направите сметка за какви суми говорим. Абсолютно по никакъв начин не може дори през цената на ВиК услугата да бъдат събрани и инвестирани тези средства, и чрез националния бюджет също ще бъде трудно да бъде получен този финасов ресурс. Що се касае за общинския, ще са необходими години наред сериозни инвестиции. Със собствени средства водното дружество също няма как да се справи. Към момента успяваме да подменим незначителна част от цялата водопроводна и канализационна мрежа в региона. Приблизително за година подменяме между 15 и 17 км мрежа. Дружеството поддържа над 1700 км. водопроводна мрежа, която е публично държавна и публично общинска собственост и  400 км. канализация, като за последните 5 години бяха реконструирани над 90 км ВиК мрежа. Добре е да се знае, че въпреки забавянето с приемането на Бизнес плана на Дружеството и забавянето с актуализиране на цената на предоставяните услуги  ВиК Благоевград се справя успешно.  За щастие, в следващия Програмен период 2021-2027 година по ОП „Околна среда“ е предвидена възможност дори и за една община, която не е консолидирана, да бъдат заделени средства и евентуално да се получи финансиране. Затова изключително важно е общините да членуват в Асоциацията по ВиК, въпреки че за нашата област към момента не се стигна до обединение. Предстои обсъждане на проектозакон за водоснабдяването и канализацията. Надявам се по-скоро да бъде приет и така да се урегулира цялостната дейност на ВиК дружествата и Асоциацията по ВиК.

Какви са най-важните предимства, според Вас, които хората трябва да знаят за ВиК Асоциацията, за да разберат ползите от консолидацията?
Съществуването и функционирането на Асоциация по ВиК е уредено в Закона за водите, това е държавна политика, съобразена с Националната стратегия за развитие на сектора. Консолидацията е национална отговорност към всички наши потребители и възможност за над 300 хил. души, жители на  Благоевградска област, да получат правото да ползват качествени ВиК услуги. Тук не говорим само за поддръжка и реконструкция на подземната инфраструктура. На места е необходимо да бъдат изградени пречиствателни станции за питейни и за отпадъчни води. Важно е не само заради изискванията на Европейския съюз, а и заради качеството на предлаганите от оператора услуги. Ползите от членуването в Асоциацията по ВиК са много и вярвам, че кметовете и общинските съветници осъзнават това, защото водата няма цвят,  тя е социална отговорност.

Кои са приоритетите пред дружеството през тази година?
Продължаваме да вървим уверено към постигане на основната цел – осигуряване на качествена услуга за нашите клиенти.  През последните години успяхме да решим сериозни проблеми, прозитичащи от остарялата ВиК мрежа. На много места, в обособената територия на дружеството, мрежата частично е подменена. В по-мащабен план бих казала, че  основен приоритет ни е да продължим да развиваме „Водоснабдяване и канализация“ – Благоевград успешно и с бързи темпове. С риск да звучи нескромно, смятам, че от момента, в който Дружеството ми бе поверено досега, успяхме да докажем, че се справяме успешно в тази посока. През 2014 г., когато поех управлението, дружеството не бе финансово стабилно. Имаше дългове към доставчици и БД „Западнобеломорски район“. Благодарение на изключително строгата финансова политика, която въведохме, постепенно успяхме да стопим тези задължения. Трябва да отбележим, че постигнахме тези резултати без да има драстично увеличение на самата услуга, но в същото време повишаващия се стандарт на живот. Гордея се, че успяваме да намерим баланса, като освен всичко друго се стараем да осигурим и максимално добра среда и адекватно заплащане на всички наши служители. „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – Благоевград е стабилно дружество, в което се стараем да привличаме все повече млади и образовани хора. В същото време, както споменах и преди, ние продължаваме да подпомагаме тяхното развитие и усъвършенстване.

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене