BLM ООД- Гърмен с разрешително за строеж на „Къща за гости „ в Гърмен

Кмета на община Гърмен Феим Иса подписа заповед  на BLM ООД- Гърмен с управител Кристоф Франсоа Льомер с която се разрешава на дружеството да изработи проект за  изменение на подробен устройствен план – план за регулация и застрояване  на  УПИ 1-318,кв.18 по плана на село Гърмен с ново предназначение на имота Къща за гости и пристройка и свързано застрояване с УПИ 5-321 в кв. 18 по плана на село Гърмен.

Предмета на дейност на BLM ООД- Гърмен е

покупка и продажба на недвижими имоти, отдаване под наем на недвижими имоти, покупка и продажба на стоки, туризъм, търговско посредничество, представителство и агентство на български и чуждестранни лица в страната и чужбина, консултантски услуги, транспортна дейност, вътрешна и външна търговия и всяка друга търговска дейност, незабранена от закона.

В Гърмен  уравителя на дружеството ,французина Крисоф Льомер е пстроил цял комплекс от дървени къщи за гости  и развива успешен туристически бизнес от десетина година .

През  октомври 2014 година обаче една от трите къщи  в комплекс „Гърмен Хилс“, построени с европейски пари  напълно изгоря при пожар  . Установено бе  тогава ,че пожарът е възникнал от оставен включен електроуред.

Дали  французина Кристоф Льомер  ще  възстановява изгорялата при пожара къща или ще разширява комплекса си , гадаят гърменци които са категорично ,че каквото и да е предприел е за добро.

В Гърмен приемат чужденеца като част от местното население тъй като той е съпричастен с живота на селото и се отзовава винаги на помощ на населението .

За Льомер те разказват че е изключително отзивчив човек и  ,че е стриктен  в опазването на природните дадености в района  .

 

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене