Д-Р Емил Хаджиев от Горно Дряново ще строи бензиностанция, автомивка, офиси и търговски обект в село Лещен

Кмета на община Гърмен, Феим Муса  със своя заповед е одобрил подробен устройствен план на поземлен имот 43606.8.7 в местността „Жабек –усое по кадастралната карта на  курортното село Лещен за  изграждане на „ Бензиностанция ,търговски обект,  офиси и автомивка“ .

Инвестиционното предложение е на д-р Емил Емилов Хаджиев от село Горно Дряново .

С решение №686 /Протокол  №55 от 18.09.2019 г. на Общински съвет –Гърмен на основание чл.21,ал1 т.11 от ЗМСМА  е разрешено  на вносителя да  изработи проект на подробен устройствен план – план за застрояване на въпросният поземлен имот в село Лещен на който ще бъдат разположени бензиностанция, търговски обект, офиси и автомивка  по проекта на д-р Хаджиев. Предвидените условия в проекта са  20 % озеленяване и строителство на сградите до 10 м. височина .

 

 

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене