Важно от Дирекция „Бюро по труда” Гоце Делчев !!!!! Завърналите се от чужбина хора от региона да посещават Бюрото по труда и филиалите …..

Извънредни мерки за ограничаване на достъпа до помещенията на Дирекция „Бюро по труда” и филиалите на територията на общините Гоце Делчев, Гърмен , Хаджидимово и Сатовча  обявиха от Дирекция „Бюро по труда в Гоце Делчев .

 

Ето какво  изискват  наложените ИЗВЪНРЕДНИ МЕРКИ:

Моля всички наши клиенти да отложат посещението си след 13 април 2020 г., ако не е наложително или да ползват електронна поща, електронна услуга, телефон за връзка с нас.

 

Клиентите ни, които са се завърнали от чужбина да посетят бюрото по труда след изтичане на 14-дневния карантинен период!

 

Лицата, които желаят да се регистрират като търсещи работа и имат профил в Системата за сигурно електронно връчване, могат да подадат заявлението-декларация за регистрация чрез него, като изпълнят следните стъпки:

– да свалят заявлението-декларация за регистрация от сайта на Агенция по заетостта –

https://www.az.government.bg/…/zajavlenie-deklaracija-za-re…;

– да попълнят и подпишат заявлението-декларация за регистрация, собственоръчно или с електронен подпис;

– и да го изпратят чрез Системата за сигурно електронно връчване (https://edelivery.egov.bg) до дирекция „Бюро по труда” по адреса, по който желаят да се регистрират (постоянен или настоящ) заедно с копие на документа за самоличност.

Системата за сигурно електронно връчване може да бъде ползвана от лицата и за уведомяване на дирекция „Бюро по труда” и за промяна в декларираните при регистрацията обстоятелства, спазвайки посочените по горе стъпки за заявлението-декларация за промяна в обстоятелствата –

https://www.az.government.bg/…/zajavlenie-deklaracija-za-pr….

 

Във връзка с изпълнението на задълженията по договори за субсидирана заетост по НПДЗ или ОПРЧР за периода до 29.03.2020 г. на работодателите ще се предостави възможност, в зависимост от спецификата и възможностите на съответната трудова дейност да въведат дистанционна форма на работа на служителите си, като за целта следва да актуализират Графика за работното време и местонахождението на обектите на работа. Същият е препоръчително да се изпраща само на официалната електронна поща на съответната ДБТ с попълнени всички изискуеми реквизити, а ДБТ е необходимо да създаде съответната организация за приема и обработката му към съответния договор.

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене