„Топлофикация – Перник“ с намерение за използване на природен газ като гориво

„Топлофикация – Перник“ има намерение да използва природен газ като гориво при производството на електро- и топлоенергия през летните месеци, съобщава БНР, позовавайки се на директора на дружеството Любомир Спасов.

ТЕЦ-ът вече е входирал в РИОСВ инвестиционното намерение.

По думи на Спасов проектът ще се осъществи чрез изграждане на нови мощности. Съгласно предварителните разчети инвестицията ще бъде в размер на минимум 6,3 млн. лева.

Сега съществуващите мощности на ТЕЦ „Република“ са проектирани за изгаряне на местни кафяви въглища. Поради продължителната експлоатация на залежите в Пернишкия басейн обаче през последните години се наблюдава трайна тенденция за влошаване качествата на въглищата.

Според ТЕЦ-а чрез реализацията на инвестиционното намерение ще се запази дейността на дружеството и ще се осигури чиста топлинна енергия за абонатите. По този начин няма да се допуска употреба на горива за битово отопление с неясни произход и качество и за една календарна година ще се намалят използваните количества въглища с до 330 000 тона.

Очаква се чувствително да спаднат и генерираните количества отпадъчна пепел, сгурия и гипс, както и да се намалят емитираните замърсители от изгаряне на въглища, като прах, серни оксиди, азотни оксиди и въглероден оксид.

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене