Кметът на община Благоевград инж. Румен Томов направи отчет за първите 3 месеца от мандата на екипа си

Кметът на община Благоевград Румен Томов направи отчет за първите 3 месеца от мандата на екипа си, като определи работа с много проблеми.

Зам.-кметът Ясен Попвасилев бе кратък в цифрите, като отбеляза, че най-важното за общината е приемането на бюджет 2020 в размер на 73 млн. лв. Заложените инвестиции са в размер на 4,4 млн. лв., от тях 3 млн. със собствени средства. Труден нарече бюджет 2020 г. зам. кметът, тъй като, без да се променят приходите, ще трябва да се осигури финансирането на всички общински дейности, като целта е в края на годината общината да няма задължения. Те в момента са 13 млн. лв., от които 7,5 млн. лв. са заемът към ОББ за финансиране на европроекти.

„Направени са искания за възстановяване по европейски програми в размер на 6,5 млн. лв., но заради наличието на санкции от управляващите органи на съответните програми общо за 4,7 млн. лв. очакваните в най-добрия случай средства, които ще получи общината, са 1,8 млн. лв. По моя оценка те няма да са повече от 1,4 млн. лв.“, прогнозира Я. Попвасилев. За обезпечаване на европроекти общо в размер на 9 млн. лв. се водят преговори за финансиране от фонд ФЛАГ, за да няма общината финансови спънки.

Зам. кметът по хуманитарните дейности Василиса Павлова акцентира върху изпълнените до момента дейности в ресорите й. Актуализирана е Наредбата за условията и реда за записване и отписване на деца от общинските детски градини в общината, както и графикът с дейности. В процес на актуализация е и Наредбата за прием на деца в 1 клас в общинските училища, като в момента тече обществено обсъждане на районирането и основните проблеми, създадени от разпределянето на децата. Съгласувани са държавният план-прием в 8 клас и допълнителният план-прием в 9 клас в средните училища. Има вече утвърдена общинска програма на детето за 2020 г. с 38 дейности, обезпечена с бюджет от 100 000 лв. В изпълнение на план-програмата за преминаване на едносменен режим на обучение в училищата децата в V СУ вече учат на 1 смяна след ремонт по проект, като в близките години поетапно на едносменен режим ще преминат още 6 училища. До края на седмицата се очаква преподписването на вътрешните правила за изготвяне на заплатите на работещите в детските градини, в които са заложени подобряване на финансовите параметри за непедагогическия персонал. Проведена е първа среща с фирми от IT сектора за търсене на решение на основните проблеми с недостиг на IT специалисти. В сферата на здравеопазването е създадена комисия за разглеждане на заявления за финансово подпомагане по процедури ин витро. В сферата на спорта вече е ситуирана общинска експертна комисия.

По въпроса за очакваното настаняване в новите социални жилища в кв. „Освобождение“ зам. кметът Павлова посочи, че вече е определена комисията за картотекиране и прекартотекиране на граждани за отдаване на общински жилища, както и втората за социалните жилища, а приетите промени в наредбата за настаняване дава право на общината настаняването да започне след 24 февруари.

В сферата на културата е утвърден културният календар на община Благоевград с 39 събития в него и включени 2 театрални фестивала и 4 музикални. За развитие на туризма общината е пред подписване на заповед за създаване на Експертен съвет по туризъм към общината и се работи по актуализиране на програма за работата му. Планирани са редица съвместни дейности за културни мероприятия с Факултета по изкуствата при ЮЗУ и първата изява е модното ревю на студенти, съчетано с откриването на изложбата „Вино и любов“. Сменени са ръководителите на Регионалната библиотека на ЦЛТРДБ и на Камерна опера, като договорите им са временни до провеждане на конкурси, отчете свършеното зам. кметът по хуманитарните дейности.

Зам.-кметът инж. Евгени Терзиев обяви, че новият проект, по който работи екипът му, е изграждане на временен младежки център, за който бе отреден общински терен в района на ЗМК. В напреднала фаза за реализиране е внедряване на електронна система за управление на градския транспорт по ОП „Региони в растеж“, като предстои провеждане на обществена поръчка за избор на изпълнител. Подадено е проектно предложение за рекултивация на клетка № 3 от новото регионално сметище и до края на годината се очаква се реализира този важен проект. Подготвя се и втори проект в тази област е изграждане на площадка за възмездно предаване на разделно събрани отпадъци от домакинствата в община Благоевград, тук също предстои обявяване на обществена поръчка за избор на изпълнител. Изготвено е енергийно обследване на уличното осветление в селата Изгрев, Рилци, Церово, Бело поле, Еленово и Селище, както и на кварталите „Струмско“, „Еленово“, „Орлова чука“, „Ален мак“ и „Грамада“ във връзка с проектно предложение по програма „Възобновяема енергия, енергийна ефективност и енергийна сигурност“ с европейско финансиране. Завършени бяха преходни обекти от образователната инфраструктура – ремонт на сградите на V СУ, ІІІ ОУ и НХГ, и въведена в експлоатация нова сграда на Детска градина №8 „Вечерница“. Предприети са действия по подобряване на състоянието на общински имоти, които към момента не се използват, като ЖСК „Бодрост“, на първата пряка вляво на ул. „Илинден“, след кръстовището с бул. „Св.св. Кирил и Методий“ в посока ЕГ, в която на партерния етаж общината има 3 помещения, но те не са завършени. „Има и други подобни помещения, които биха могли да носят приходи в общинската хазна“, заключи инж. Терзиев.

Кметът на община Благоевград инж. Румен Томов не пропусна да отбележи в отчета си за първото тримесечие, че е направена първата крачка за премахване на таксите в детските ясли и градини с намалението им с 10 лв. Той припомни, че в период на обществено обсъждане е и Наредба за стимулиране на раждаемостта и като начало това става с еднократна финансова подкрепа за трето дете, като за семейство висшисти сумата е 2000 лв., а за родители с по-ниско образование се редуцира надолу. Започнала е процедурата за проектиране на парка в зоната на бившите казарми, придобил гражданственост като „Македония“, и зоната там ще е паркова, тъй като на общината й липсват „бели дробове“.

Градоначалникът отбеляза още, че политика на новото ръководство е да се прекъсне практиката за сключване на договори с фирми извън Благоевград, които прехвърлят след това дейността на подизпълнители от града.

„Непрекъснато се сблъскваме с такива случаи, защо е правено това, ще си отговорите сами“, каза Р. Томов, като наблегна, че новият подход предвижда премахване на ограниченията за участие в обществените поръчки, които предварително блокират местните фирми, което е довело до заличаване на средния и дребен бизнес в Благоевград.

„С политиката, водена през последните години, дребният и среден бизнес е опрян до стената, няма възможност да се развива и хората си търсят препитание в други градове. Изключително трудно е да се намерят фирми, работещи в общината“, откровен бе кметът Томов.

Томов напомни и свършеното около изработването на ПУП за строителството на нова черква на пазара, за която общината е готова да прехвърли земята на църквата. „Подобна политика за изграждане на православни храмове имаме и в кварталите „Еленово“ и „Запад“, в района близо до линията, за да обслужва и част от живеещите в „Грамада“. Проблемът с бездомните кучета също не бе подминат в отчета на градоначалника и той съобщи, че се планира разширяването на приюта. „Възложил съм на администрацията да ни бъде издаден трейси номер, с който кучетата от приюта ще могат да се изнасят за осиновяване в чужбина, вместо да се кастрират и да се връщат, откъдето са прибрани”. „Опитвам се да прекратя една порочна практика, с която се сблъсквам вече няколко пъти в приемния ми ден при срещи с хора. Идват при мен да ме питат дали съм съгласен да си изработят ПУП за нещо, което е законосъобразно. Като им кажа, че нямат проблем и да си входират искането в общината, те пак настояват да отговоря дали този ПУП ще мине, или не. Коментара оставям на вас“, искрен бе кметът Р. Томов.

Той посочи още, че екипът му успява да оптимизира разходите на общината чрез открити процедури при поръчки и честното им провеждане, и даде пример с плащаните досега за сервизна дейност 32,40 лв. на час, те вече са с нова договорна цена от 16,20 лв. на час, а договорът за доставка на санитарни материали в общината и детските заведения е с разлика от 40% в полза на по-ниските цени в момента. По темата за нова промишлена зона той посочи, че върви подготовката за проектирането й в района между Покровнишко и Зелендолско шосе, където и бизнесът се е насочил и предпочита да се развива. Дадено е разрешение за изработване на ПУП на немското предприятие „Ото Бок“ и в края на месеца се очаква то да се внесе в общината. По конфликта между ползвателите на минералната вода Хр. Ковачки и Р. Калайджиев кметът съобщи, че е разпоредена пълна проверка на всички договори, сключвани между фирмите и общината. Предвидено е 5% съкращение на служителите във всички сектори на общинската администрация и фирми, а убеждението на кметския екип е, че сред чиновниците има много хора, които не знаят какво работят. „Общината и гражданите на Благоевград имат нужда от професионалисти, които са коректни в работата си. Имах случай 10 минути след проведена среща в кабинета ми в сайт излезе с кого съм се видял, за какво е била срещата, къде ще бъде назначен човек и т.н. Затова казвам, че служителят в община Благоевград трябва да е коректен към управленския екип. Първият човек, на когото прекратих договора в тази връзка, бе юрист, чиято „работа“ се състоеше да работи единствено против мен и екипа“, каза Р. Томов. За бъдещето на подлеза в кв. „Грамада“ кметът обясни, че най-вероятният изход е обявяване на нова обществена поръчка, тъй като по грешка на предното ръководство обектът бил записан като 3-та категория, въпреки че той е 1-ва. Отговорът на питане до министерството по казуса бил, че проблемът е на община Благоевград. Заради опасност от санкция в размер на 100% от стойността на обекта, който е около 3,9 млн. лв., кметският екип най-вероятно ще избере по-малкото зло с обявяване на нова процедура под заплахата от съдебни дела на вече избрания изпълнител.

На въпрос за казуса около заличаването на едноличното му дружество, станал причина за несигурната ситуация за кметския стол и реалната възможност за нови избори в Благоевград, Р. Томов изясни:

„Представете си, че имате ЕТ с работници, производствена база и дълготрайни и краткотрайни материални активи. Заличаването на тази фирма никога не би могло да стане в рамките на тълкуванията на някои висши адвокати за 1 месец, това е процес, отнемащ 3-4 месеца, и затова законодателят е предвидил да се предприемат действия за заличаване. Ако законодателят – тези 240 народни представители, определят срок, те трябва да вземат най-тежкия възможен случай за прекратяване на дейността, например 4 или 6 месеца за заличаване. Процедурата е изключително тежка, особено за ЕТ, и винаги може да се появи един недобросъвестен служител, който да започне да те мотае. Според мен юридически проблем в този казус няма. А съдът е в правото си да прецени, в единия случай имаме 240 човека народни представители, гласували този закон, от другата страна имаме един съдия, който тълкува закона по неговия си начин и е в правото си да го направи“, коментира градоначалника инж. Румен Томов.

pirinsko.com

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене