ПЪРВА СЕСИЯ НА ОБС ЗА ГОДИНАТА В САНДАНСКИ

ПЪРВА СЕСИЯ НА ОБС ЗА ГОДИНАТА В САНДАНСКИ! С канонада от въпроси съветниците засипаха кмета Ат. Стоянов, той отчете: Разходите за новогодишните празници са 27 000 лв. за елха, заря, тържество… по 200 лв. коледни за всеки служител в администрацията

Първото за годината редовно заседание на местните законотворци в Сандански започна инфарктно с точка питания. Началото бе поставено от съветника от ГЕРБ Стоян Стоев. Той започна с въпроса: „Колко струва на община Сандански коледната украса и пиротехническите атракционни по време на коледните и новогодишните празници”. Кметът Атанас Стоянов направи пълна разбивка перо по перо, какво е платила общината за закупуване на новогодишната елха, украсата, за зарята, за коледното тържество, лазерното шоу. „Сумата възлиза на 27 000 лева. Елхата ще се ползва над 10 години и инвестицията за нея си струва. За всеки разход имаме издаден документ, всичко е разплатено. Всеки един служител в Общинската администрация е получил по 200 лева допълнително материално стимулиране. Община Сандански към дата 31 декември има неразплатени 1 364 152 лева, като успяхме да съберем 150 000 лева от натрупани неплатени наеми и такси към общинската хазна само за два месеца”, заяви кметът Ат. Стоянов и даде уверение, че ще представи подробна информация за направените разходи през месеците ноември и декември.

„В рамките на 72 дни от началото на мандата мога да кажа, че успяхме да свършим много неща и ще продължим в тази посока. Предстои оптимизиране на администрацията и ускоряване на събиране на местните приходи. Затворена е страницата на предишното управление и всички усилия на кмета и екипа му са насочени в посока, да постигнем един успешен мандат”, каза Ат. Стоянов. Съветничката Зорица Органджиева постави въпроса за Социалния патронаж и бъдещото му в сградата на гимназия „Яне Сандански” и Второ основно училище “Христо Смирненски”. „Не е мястото на Социалния патронаж в сградата на учебното заведение”, заяви тя. „Второто ми питане е свързано с тренировъчната дейност на спортните клубове по борба, волейбол, баскетбол и киокушин карате във физкултурния салон. Училището е отключено до 22.00-23.00 ч. Не е нормално да са отворени вратите до полунощ. Молбата ми е да се разпределят и  другите учебни заведения да приемат спортните клубове да тренират във физкултурните салони”, заяви Органджиева и пристъпи към третия въпрос за заведението,  което работи на входа на двора на сградата на училището. „Имаме информация, че на 26 януари е изтекло разрешителното на заведението. Молбата на директора на Второ основно училище и на гимназия „Яне Сандански”, което аз представлявам, е да не бъде подновявано разрешителното на заведението. Големите ученици пушат цигари, а малките от основното училище ги гледат и това не е добро за тях”, каза З. Органждиева.

„Разрешителното на собственика на заведението няма да бъде подновено. Не е мястото на това заведение пред входа на сградата на училището. И по този начин няма да се пречи на учебно-възпитателния процес”, заяви кметът Ат Стоянов.

„На въпроса с физкултурния салон и тренировките на спортните клубове, тук въпросът е тежък и наболял. За съжаление, общината не разполага със спортни зали. След като пуснем спортната зала, дано да е през месец април, очаквам проблемът да бъде разрешен и режимът да се облекчи в училището. Не е мястото на Социалния патронаж в сградата на училището. Той изхранва над 700 жители на общината. Очаквам и този проблем да бъде разрешен до края на годината”, отговори кметът.  Канонада от наболели въпроси отправи съветникът Я. Янев, като облекчи кмета Ат. Стоянов да не отговаря в момента, а да получи писмени отговори на поставените от него питания. 12 бяха въпросите на Янев: Колко са сключените граждански договори през последните 4 години по време на управлението на Кирил Котев, назначавани ли са лица на граждански договори в селата Вълково, Колешево, Петрово и т.н.? Какъв е бил ангажиментът на общината? Има ли служители в общината и кметски наместници, които дължат пари на общината под формата на аванс или други суми? Четвъртият въпрос бе свързан със задълженията на одиторите, дали са извършвали вътрешен одит на общинските дружества и на звената към общината – общински пазари, “Озеленяване”, през последните 4 години. Дали купената техника за компостиращата инсталация, която се изгражда на депото за битови отпадъци, е нова или е закупена на старо. Имало ли е финансова анархия в управлението на Вашия предшественик и ако е да, какво е нарушението? В полицейското управление има 2 преписки за незаконна сеч в коритото на р. Санданска Бистрица,  дали са установени нарушителите?  В какво финансово състояние са двете общински дружества “Стройкомтранс” и УВЕКС, и дали не са в дългове, които крият рискове. Ползвана ли е вода за поливни цели от общинско дружество УВЕКС и какви мерки за предприети в тази посока във време на създалата се национална криза? Продължава ли порочната практика да се ползват служебни автомобили за лично ползване, каквато практика е съществувала по време на управлението на екскмета? Има ли нормална отчетност на командировъчните в общинските дружества? Колко средства са изразходвани за ремонт на автомобили, тъй като имам информация, че е ремонтиран двигател на автомобил в рамките на 3 дни, след това автомобилът отново е аварирал и не е в движение. Продължават ли да постъпват фактури в община Сандански, които не са разплатени с подписани анекси към договорите? И последният ми въпрос е дали община Сандански е извършила продажба на земи от общинския поземлен фонд във време на мораториум по продажба на земеделски земи?

Кметът Ат. Стоянов отговори на част от тях: „Има граждански договори, като някои от тях са подновени, други са прекратени. Продължени са договорите за медицинско и здравно обслужване на населението в Катунци и съставните села, договори с танцов състав “Празник”, с представителния духов състав,  с пенсионерските клубове са подновени. Прекратени са договорите на 9 човека във функция “Озеленяване”, като сред тях са назначени за извършване на административни услуги в с. Пирин,  гражданско състояние и актове за раждане в с. Голешево, в с. Кашина е имало назначени лица за хигиенна услуга. Това за мен, меко казано, е излишно”, заяви Ат. Стоянов и допълни, че техниката на компостиращата инсталация на депото за битови отпадъци е нова, не е втора ръка и предстои да бъдат закупени нови автомобили.

„И аз не знам в какво състояние са общинските дружества УВЕКС и „Стройкомтранс”, за това съм разпоредил със заповед да бъде извършен вътрешен одит в тези дружества”, заяви кметът  и даде уверение, че писмено ще отговори на всеки един въпрос на съветника Я. Янев. Той го увери, че с личния си пример иска да вкара ред. След 17.00 ч. служебният автомобил на кмета е паркиран пред входа на сградата на общината и не се ползва за лични нужди, заяви Стоянов и отправи молба към Я. Янев, ако има информация, че е продавана общинска земя във време на мораториум, да предостави тази информация на разследващите органи, защото общината не е разследващ орган и няма как да се заеме с този проблем. Я. Янев го контрира с думите: „Когато питам, значи има за какво да питам. Да си правя свободни съчинения не е в моя стил.

Съветникът Живко Иван отправи питане дали община Сандански попада в общините, които ще се възползват от програмата „Развитие на регионите”. Кметът Ат. Стоянов с надежда очаква община Сандански да е сред 6-те общини в Благоевградска област, които да попаднат в националната програма.

На сесията стана ясно, че от началото на следващата учебна година гимназията и Второ основно училище ще трябва да преминат на едносменен режим на работа. С тълкувателни решения от рода дали наредбата за избор на управители на общински дружества, по която работи в момента Общинският съвет, е над Закона за лечебните заведения, дебатите започна съветникът Яне Янев. Той предложи да се гласува ново решение за избор на управител на МБАЛ „Свети Врач”, като отпадне процедурата по избор на останалите две дружества УВЕКС и „Стройкомтранс”, като се мотивира, че договорът им за управление изтича през месец май и юни и няма проблем на следващото редовно заседание да се включи като първа точка по изготвяне на процедура по избор в тези дружества.

След канонадата от въпроси започна същинската работа на Общинския съвет. В началото на заседанието клетва положи съветникът Владимир Бабанов, който зае мястото на Панчо Панчев, който е временно изпълняващ длъжността секретар в Общинската администрация.

ЛИДИЯ МАНЕВА

struma.bg

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене