ОИЦ Благоевград: Над 1 млрд.лв. по европрограми са инвестирани в Пиринско за 6 години

Над 1 млрд. лв. по всички европейски фондове са договорени за изпълнението на проекти на територията на Благоевградска област от началото на програмния период до края на 2019 г.

Това стана ясно днес по време на пресконференция на Областен информационен център – Благоевград, на която беше представена информация за напредъка по изпълнението на програмите, финансирани с европейски средства, на територията на Благоевградска област.

Тази стойност на договорените средства поставя областта на 2-ро място по размер на привлечени инвестиции, веднага след София – град, сред всичките 28 области в страната. Повече от половината от тези средства – 742 502 906 лв., са договорени за изграждането на АМ „Струма“  – за отсечката от 12,6 км. от  Благоевград до Крупник (ЛОТ 3.1), отсечката от 24 км. от Кресна до Сандански (ЛОТ 3.3) и тунел „Железница“.

Дори и извън сумата за АМ „Струма“ обаче, средствата, привлечени за инвестиции по останалите Оперативни програми – 454 144 282 лв., нареждат Благоевград на престижната 9-та позиция веднага след доста по-големи и развити градове като Пловдив, Бургас, Стара Загора, Варна, Русе и Плевен.

Справката на ОИЦ – Благоевград показва, че най-много средства в региона са успели да привлекат трите големи общини – Благоевград, Гоце Делчев и Петрич. Благоевград – близо 80 млн. лв., Петрич – 51 млн. лв. и Гоце Делчев – малко над 47 млн. лв. Най- голямата част от тези средства са отпуснати по ОП „Региони в растеж“, но въпреки това, активността на общините по останалите програми не е намаляла и там се изпълняват проекти по всички Оперативни програми.

Двете по-малки общини – Сандански и Разлог, също са се възползвали максимално от възможностите на ОП “Региони в растеж“, както и от тези на Програмата за развитие на селските райони. Бизнесът в тези общини също активно е работил с програмите, финансиращи работодателите – ОП “Иновации и конкурентоспособност“ и ОП “Развитие на човешките ресурси“.

Община Банско, като община с по-специфична характеристика на развит курорт с национално значение, нямаше възможност да се включи активно нито в ОПРР, нито в селската програма. Много малък е приносът и на ОПРЧР. Най-голямата сума европейски средства, която  е влязла в Банско през този програмен период, е за водния цикъл – около 26 млн. лв. от ОП „Околна среда“.

От по-малките общини, през периода 2014-2020 г., най-активна е била и най-успешно е работила с европейските проекти община Белица.

Въпреки че общината не може да участва в програмите, финансиращи големи градове – ОПРР, ОПОС и ОПИК, тя се е възползвала максимално от Програмата за развитие на селските райони – близо 13 милиона са влезли в общината по тази линия. Над милион са привлечени и от Програмата за развитие на човешките ресурси. Белица е от малкото общини, които имат проекти по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“. Там се изпълнява също и един от много малкото проекти в областта по Програмата за морско дело и рибарство.

Община Симитли също е привлекла значителен ресурс от близо 15 млн. лв., като по-голямата част от тези средства отново идват по линия на селската програма.

В Гърмен и Сатовча са инвестирани по около 11-12 млн. лв., а останалите общини в Пиринско – Якоруда, Струмяни, Хаджидимово и Кресна, са с под 10 млн. лв. Интересно е да се отбележи, че в Хаджидимово, по-активни са били от частния бизнес, тъй като най-голямата част от средствата тук са предоставени от програмата за бизнеса – „Иновации и конкурентоспособност“.

До края на 2019 г. 108 от всичките 753 проекта в област Благоевград вече са приключени успешно, а 635 продължават да се изпълняват като 47% от привлечената безвъзмездна финансова помощ по тях вече е разплатена.

Изпълнението на всички проекти трябва да приключи до края на тази година – последната за настоящия програмен период, като разплащането може да се разсрочи най-късно до 2022 г.

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене