10 бона глоба за съпругата на ексдепутата от ГЕРБ Гоце Делчев Г. Андонов

Фирмата на Веселина Андонова, съпруга на бившия депутат от ГЕРБ Георги Андонов, бе ударена от РИОСВ – Благоевград с акт за административно нарушение заради незаконно унищожаване на пасища в хаджидимовското с. Ново Ловча и превръщането им в обработваеми земи. пише „Струма“.

Проверката експертите от екоинспекцията я направили в края на ноември, когато установили, че арендуващата над 3000 дка земя депутатска фирма „Виа кънстракшън“ ЕООД е посегнала на огромен терен ливади, подготвяйки ги за засаждане с картофи. Проблемът е, че съгласно Заповед № РД-751 от 24 октомври 2008 г. на МОСВ, издадена на основание чл. 12, ал. 6, във връзка с чл. 6, ал. 1, т. 3 и 4 от Закона за биологичното разнообразие, и т. 1 от Решение на МС № 122 от 2.03.2007 г. районът попада в защитена зона „Славянка” и там никой няма право да съсипе дори една тревичка. Идентификационният код на зоната е BG0002078 и включва землищата на селата Илинден, Лъки, Лялево, Нова Ловча, Парил, Садово, Тешево и Гайтаниново в община Хаджидимово, както и селата Бельово, Голешево и Петрово в община Сандански, а общата й площ е 194 330,537 дка. В нея абсолютно е забранено както залесяване на ливади, пасища и мери, така и превръщането на същите в обработваеми земи и трайни насаждения.

Дори и ливадите да не бяха в обхвата на зона „Славянка“, В. Андонова е трябвало да се съобрази със Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, обнародван в „Държавен вестник” през май 2014 г., когато съпругът й беше депутат и преди обнародването на закона първо го е гласувал в пленарна зала. Тогава в него бяха направени промени заради изисквания на европейския регламент от 2012 г., който въведе правилото за постоянно затревени площи с цел гарантирано опазването на околната среда. Затова с промените държавата и общините бяха задължени да дават под наем пасищата с предимство на фермерите с животни.

По същото това време депутатската съпруга отглеждаше в семейната ферма в Нова Ловча 40 крави от френската порода „Лимузин” с цел селектирането им. Явно по това време породистите „французойки“ са се изхранвали точно от тези пасища, които по-късно Андонови са решили да засеят с картофи с цел обезпечаване с продукция на един от бизнесите си – фабриката им за сортиране на картофи. Тя всъщност е един от малкото им бизнес начинания, защото семейството има още фотоволтаична централа на покрива на стопанска сграда и трафопост в местността Жингов бряст край село Гайтаниново, от която продава ток на ЧЕЗ, учебен център в същата местност, хранителни магазини в Гоце Делчев и интереси в строителния бизнес в София.

Съпругата на Г. Андонов, който изкара 2 мандата и част от трети в НС, освен това се оказа един от най-успешните бенефициенти на ДФ „Земеделие“ с усвоени 1,21 милиона лева под формата на субсидии. Според справка в публичната база данни на бенефициентите на фонда парите са от различни национални и европейски програми. В списъка „Виа кънстракшън“ ЕООД е единствената фирма от област Благоевград сред общо 64 крупни бенефициенти, получили сумарно 135,52 милиона лева субсидии, а в групата с повече пари от нея са много малко фирми, между които е и погнатият от прокуратурата бизнесмен и собственик на „Винпром Карнобат“ Миню Стайков.

За откритото от РИОСВ нарушение Веселина Андонова ще плати глоба до 10 000 лв.

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене