Туристи атакуват Рила планина над Белица заради парк с колички

Търсите ли незабравимо преживяване? Искате ли да вдигнете адреналина си? Идеалното място за вас е в Рила планина, на десетина километра над град Белица. Сред красивата природа е изграден планинския увеселителен парк „Rila Fun Park”. Само за 2-3 месеца уникалното за страната ни атрактивно съоръжение се превърна в магнит за наши и чужди туристи. Гостите на община Белица пък са доволни, че с едно пътуване могат да посетят и парка, и Центъра за реадаптация на танцуващи мечки, като разстоянието между двата туристически обекта е само километър и половина.

Наскоро откритото увеселително съоръжение привлича вниманието и на деца, и на възрастни. То се намира на над 1200 метра надморска височина. В него са монтирани специални тръбни релси, върху тях пък са поставени двуместни колички. Те са като шейни и са разположени на хълм. Максималната скорост е до 40 километра в час. Водачът може да я регулира надолу, но не може да надвиши тази скорост, тъй като в колите е изградена специална защитна система. Трасето и количките са призводство на немска фирма, която е лидер в света в този отрасъл. Направила е над 550 такива атрактивни съоръжения по целия свят. А за немците се знае, че най-важна е безопасността на тези, които посещават съоръжението. В увеселителния парк са направени куп инспекции в тази посока, чак тогава е пуснат в експлоатация.

Съоръженията в местността Дедово в Рила планина са подходящи за деца над 7 години и за възрастни хора. „Доста пенсионери също се качват в колите и пробват трасето. Няма как да не ни радва този интерес на гостите. Идват не само българи, често наши гости са англичани, евреи, гърци, руснаци. Нормално е, че повечето туристи идват от петък до неделя, когато не са на работа. За нас бе важно да направим този обект близо до мечия парк, за да разчитаме на туристическия поток, който посещава този център, който също е уникален за страната ни”, казва собственикът на парка – Георги Пенчов. Той признава, че преди 7-8 години имал идея да построи това уникално съоръжение. Но отложил реализацията й заради окаяното състояние на пътя от град Белица до Рила планина. След ремон­та на шосето вече нямало пречки за осъществяване­то на инвестиционното на­мерение. Паркът е вдигнат върху частна земя, собстве­ност на бизнесмена. Работи се само след съгласуване на всяко действие с компе­тентните органи и със зако­нодателството на страната. Основните цели на това съ­оръжение да се интегрират природните и културните ресурси, да се популяризира уникалността на региона и да се създаде нов и атракти­вен туристически продукт.

Добрата новина за търса­чите на висок адреналин и силни усеща­ния е, че увесели­телни­ят парк няма да затво­ри вра­ти през зимния сезон. Напро­тив – ще работи на пълни обороти. Защото в зимните месеци ще се разчи­та много на туристите, които посещават зимния курорт №1 на Балканите – Банско. Собственикът и екипът му са наяс­но, че им е необходи­ма ударна реклама и правят нобходимото, за да привлекат още много нови гости на парка. Георги Пенчов вече води разговори с различни туропера­тори и с хотелиери от Банско и Разлог, за да включат в пакетите си и посещение на увеселител­ния парк. Тези туристи, които не карат ски, но са на ваканция в Банско, могат да от­делят време, за да преживеят нещо за­помнящо се. „Няма да съжаляват за избора си. Струва си човек да посети нашия парк. Ще се опитаме специално за зимния сезон да осигурим поне една каравана, за да пред­лагаме топли напитки – чай, кафе, греяно вино, както и други питиета и нещо за хап­ване на нашите гости”, спо­деля Георги Пенчов.

Все още паркът не изгра­ден на 100%. В момента се чакат местните избори, за да заработи новият общин­ски съвет. Защото фирмата иска да промени предназна­чението терен край трасето с колите – от земеделска земя за атрактивен парк. Ако всичко е наред, дого­дина трябва да се построят още много обекти, които да превърнат района в прекра­сен кът и за отдих, а не само за вдигането на адренали­на. Паркът ще се оборудва с пързалки, люлки, беседки, катерушки, стени за кате­рене, пясъчници. Ще се из­градят ЗИП пътеки за деца – малчуганите ще имат въз­можност по въжета да пре­минават от по-високо към по-ниско място с помощта на ролка.

„Мечтая да видя в завър­шен вид този парк. Сигурен съм, че интересът към него ще продължи и ще бъде още по-голям, щом напра­вим всичко, което сме си поставили като цел”, твърди собственикът Георги Пен­чов. Не само той, но и хората в община Белица вярват, че с новия парк туристите в ра­йона ще се увеличат. „Наша­та община през последните 4 години се отвори към све­та, работи се много за разви­тието на туризма. Искаме да върнем и старата слава на курорта Семково. Тогава ще имаме три уникални турис­тически обекта – увесели­телния парк, центъра за тан­цуващи мечки и Семково”, категорични са беличани.

Вестник “ Топ Преса “

 

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене