Административен съд – Благоевград допусна повторно преброяване на бюлетини за общински съветници от още две секции в община Петрич

В открито съдебно заседание Административен съд – Благоевград извърши оглед на изборните книжа и повторно преброяване на недействителни бюлетини в четири секции в община Петрич. В производството по оспорване истинността на протокола на ОИК Петрич за избора на общински съветници, както и протоколите на всички секционни комисии на територията на общината Петрич, беше разпитан и още един свидетел.

До момента по делото за оспорения избор на Общински съвет Петрич, съдът е ревизирал изборните книжа от общо девет секции в община Петрич. Повторното преброяване на бюлетини съдът допусна по изложени доводи от жалбоподателите за извършени нарушения на изборния процес и след разпит на свидетели.

За следващо съдебно заседание по делото, насрочено за 17.12.2019 година, съдът допусна и предстои преглед и повторно преброяване на бюлетините от още две секции.

Решение № 177-МИ от 28.10.2019 г. на ОИК Петрич за обявяване на избрани за общински съветници е оспорено с  жалби от шестима кандидати за общински съветници. Съдът остави без разглеждане и прекрати производството по жалбата на Янко Стоянов поради липса на правен интерес. С решение №220-МИ от 04.12.2019 г. на ОИК Петрич Янко Стоянов е обявен за избран за общински съветник.

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене