ВиК – Благоевград, с кампания „Безлихвено плащане“ на стари задължения

Инициативата обхваща сектор „Население“ и в нея не могат да участват държавни, общински и частни юридически лица

Ръководството на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – Благоевград, стартира кампания „Безлихвено плащане“ за стари задължения на граждани, без да се включват дължимите лихви за забавените плащания.

Безлихвеното плащане ще се извърши в периода от 09.12.2019 г. до 31.12.2019 г. като инициативата обхваща сектор „Население“ и в нея не могат да участват държавни, общински и частни юридически лица.

Плащанията могат да се извършат във всички касови салони на Дружеството, Български пощи, Изипей и Ипей.

За потребители, сключили споразумителни протоколи за разсрочено плащане, кампанията е в сила при условие, че бъде заплатен целия размер на задължението по протокола.

Задължения, за които са предприети съдебни действия по принудително събиране, не попадат в обхвата на настоящата кампания, съобщават от ВиК – Благоевград.

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене