400 000 лв. изправят четирима в конкуренция за саниране сградата на архива в Благоевград

Три фирми и едно обединение се конкурират за обществена поръчка за саниране на сградата на архива в центъра на Благоевград. Столичната фирма „НСК София“ ЕООД на Светлин Владимиров,  благоевградските „Ай Би Си Консулт“ ЕООД на Милена Ризова и „Диана 7“ ООД на баща и син Никола и Георги Шимбови и обединение ДЗЗД „Гочев Красенлъч 2019“ – Неделино, в което участват регистрираната в гр. Неделино, община Смолян, фирма „Гочев стил“ ЕООД със собственик Стамен Гочев и  софийската „Красенлъч 2006“ ООД със съдружници Красимира Славчева и Кристина Бъчварова, са подали оферти за участие в надпреварата.

Финансирането на проектирането и строителните дейности е по спечелен проект по ОП „Региони в растеж 2014-2020“, като прогнозната стойност за осигуряване на мерки за енергийна ефективност е 402 231,97 лв. с ДДС. 170 дни е времето за работа, посочено в обществената поръчка, а след задължителните условия на възложителя е през последните 5 г. кандидатът да е изпълнил поне една идентична поръчка, включваща поставяне на хидроизолация, топлоизолация, демонтаж и монтаж на дограма.

Председателят на комисията Ива Цветанова отвори офертите на конкурентите и заяви, че след обстоен преглед на експертите ще се обяви дали всички отговарят на изискванията на възложителя, за да продължат в следващата фаза отваряне на ценови оферти.

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене